Kouluterveydenhuollolla ei ole riittäviä edellytyksiä tukea koululaisia ja hedän perheitään. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksesta.

Kouluterveydenhuollon henkilöstöresurssit olivat puutteellisia erityisesti lääkäreiden osalta, eikä erityiseen tukeen tarvittavaa työaikaa huomioitu kaikkialla työtä organisoitaessa.

– Tulokset herättävät huolen erityisen tuen yhdenvertaisesta saatavuudesta eri kouluissa ja eri alueilla”, toteaa THL:n ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, tiedotteessa.

Oppilaan ja perheen kouluterveydenhoitajalta ja -lääkäriltä saama aika laajoissa terveystarkastuksissa vaihtelee 20 minuutista yli kahteen tuntiin. Se puolestaan aiheuttaa väistämättä suuria laatueroja tarkastukseen.

– Kouluterveydenhuollon terveystarkastusten ja erityisen tuen toteuttamistapoja tulee edelleen yhdenmukaistaa kansallisesti. Tarvitaan linjauksia tarkastusten laadukkaasta järjestämistavasta, muun muassa tapaamisten toteuttamisesta ja ajankäytöstä sekä erityisen tuen työhön varattavasta työaikaosuudesta, Hietanen-Peltola jatkaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keräsi kouluterveydenhoitajilta ja -lääkäreiltä tietoa palvelujen järjestämisestä ja sisällöstä ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti. Tiedonkeruu oli osa palvelujen seurantatutkimusta 2016–17.

Kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset toteutetaan 1., 5. ja 8. luokilla. Niiden tavoitteena on vahvistaa lapsen, vanhempien ja koko perheen voimavaroja, terveyttä ja hyvinvointia.

Laajaan terveystarkastukseen sisältyvät terveydenhoitajan ja lääkärin tapaamiset voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Suurin osa tarkastuksista järjestetään erillisinä terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastuksina. Noin viidesosa kouluterveydenhoitajista ilmoitti, että tarkastukset toteutetaan erillisenä terveydenhoitajan tarkastuksena, minkä lisäksi on lääkärin ja terveydenhoitajan yhteisvastaanotto.

Tyypillisiä vastaanottoaikoja olivat 60 minuutin terveydenhoitajan tapaaminen yhdistettynä 30 minuutin lääkärin tapaamiseen tai terveydenhoitajan ja lääkärin yhteisvastaanottoon. Pelkkänä yhteisvastaanottona toteutettu tarkastus kesti tavallisimmin 30 minuuttia. Lääkärin tapaamiseen varattu aika vaihteli 15 minuutista 45 minuuttiin.

Lue myös: Lasten ja nuorten terveystarkastuksissa puutteita – Vain nelivuotiaiden tarkastukset järjestyvät ohjeistuksen mukaisesti