Peruskoululaiset, lukiolaiset ja ammattikoululaiset palaavat tällä viikolla kouluihin, suurin osa heistä keskiviikkona 12. elokuuta. Ruotsinkieliset koulut alkavat seuraavalla viikolla.

– Koulutyö alkaa lähiopetuksena, mutta aika pian voi tulla tilanne, että se on jotain ihan muuta kuin lähiopetusta kaikille, sanoo helsinkiläisen Latokartanon peruskoulun rehtori Teemu Lappalainen.

Myös Opetushallituksen ja Opettajien ammattijärjestön OAJ:n johto ovat arvioineet, että lähi- ja etäopetusta joudutaan ehkä vuorottelemaan syksyllä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä opetus- ja kulttuuriministeriö OKM tarkensivat vielä elokuun alussa yhteisiä suosituksiaan siitä, miten koulujen arki pidetään turvallisena.

Muun muassa ruokailua ja välitunteja pyritään porrastamaan. Opetukseen on etsitty kouluissa uusia tiloja, jotta väljyys ja etäisyydet säilyvät. Opetusta on järjestetty niin, että opetusryhmät pysyisivät koko ajan samoina.

Samalla pitäisi kuroa kiinni viime keväällä syntyneitä oppimisaukkoja.

Äityvän tartuntatilanteen takia koulut laativat myös varasuunnitelmat. Jos turvallisuutta ei voida enää taata lähiopetuksessa, palataan taas ainakin osin etäopetukseen.

– Olemme varautuneet siihen, että voimme siirtyä jaksoittaiseen lähi- ja etäopetukseen, Lappalainen sanoo.

Latokartanossa se tarkoittaisi, että 4.–9.-luokkalaiset vuorottelisivat yhden viikon etänä ja kaksi viikkoa koulussa.

Varmoja lähikoulun jatkumisesta voivat nykyohjeistuksella olla vain 1.–3.-luokkalaiset. He pysyvät lähiopetuksessa.

– Koulutyö pitää aloittaa avoimin mielin. Nyt voi tapahtua mitä tahansa, Lappalainen sanoo.

Hänestä syksy näyttää kuitenkin viime kevättä helpommalta, koska ainakin alimmat luokat pysyvät lähiopetuksessa.

Opetushallituksen johtaja Anni Miettunen sanoo, että syksyllä saatetaan nähdä hyvin monenlaisia ratkaisuja. Eri alueiden välillä voi tulla isojakin eroja.

Pääsääntö on, että nyt ollaan lähiopetuksessa, koska perusopetuslaki ei tunne etäopetusta. Siihen ei enää voida siirtyä myöskään valmiuslain perusteella, koska laki on jo kumottu.

Siksi perusopetuslakiin lisättiin kesällä määräaikainen pykälä poikkeusjärjestelyistä.

Ensin tartuntatautiviranomaisen pitää tehdä päätös siitä, että poikkeusjärjestelyt ovat tautilanteen takia välttämättömiä. Vasta sitten opetuksen järjestäjä voi päättää paikallisista poikkeustoimista.

Koulu ei itse päätä lähi- ja etäopetuksen vuorottelusta. Päätöksen tekee kunta tai muu opetuksen järjestäjä. Paikallisesti voidaan myös sulkea kokonainen koulu tai sen osa.

– Varmuuden vuoksi poikkeustoimia ei voi ottaa käyttöön, muistuttaa OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen.

Koulut noudattavat niille annettuja suosituksia ja varautuvat myös nopeisiin muutoksiin. Esimerkiksi maskisuosituksia voi tulla kouluihinkin.

Jos poikkeustoimet tulevat päälle, suositukset muuttuvat kouluja sitoviksi ohjeiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistivat kouluille antamiaan suosituksia viimeksi 4. elokuuta. Uusia tiukennuksia voi kuitenkin tulla nopeastikin. OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen sanoo, että ministeriö arvioi suosituksen uutta tarkistamista sitä mukaa, kun yleiset viranomaisten suositukset muuttuvat.

Tällä viikolla on tarkoitus antaa ainakin yleinen maskisuositus, joka voi koskea jossain vaiheessa myös kouluja. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan jatkossa saatetaan toteuttaa myös alueellisia koronatoimia, koska tautitilanne Suomessa vaihtelee. Ministeri Aino- Kaisa Pekonen (vas) sanoi viime viikolla, että etätyösuositukseen palataan vielä.

Koulujen alkaessa kaikille pitäisi olla selvää, että kouluun ei mennä oireisena, vaan jäädään kotiin ja hakeudutaan testiin. Kouluun voi palata, jos testitulos on negatiivinen ja oireet hellittämässä.

Sen sijaan suosituksiin ei ole kirjoitettu, että kouluun ei mennä suoraan ulkomaanmatkalta, vaikka tästäkin on puhuttu.

Kouluissa tautiriskiä vähennetään hyvällä käsihygienialla ja oikealla yskimistekniikalla niin kuin kaikkialla muuallakin. Myös koulutilojen siivousta on tehostettu.

Kontakteja kouluissa vähennetään pitämällä alakoulun opetusryhmät mieluiten samoina koko päivän. Väljyyttä lisätään ottamalla käyttöön uusia opetustiloja, esimerkiksi jumppasaleja. Opetusta voidaan myös porrastaa, jos se on mahdollista.

Viranomaisten suosituksen mukaan kouluissa ruokaillaan oman luokan kanssa.

Jos ruokalaa käytetään, kaikki eivät mene syömään yhtä aikaa.

Suositusten mukaan isojen yhteistilaisuuksien järjestämistä kouluissa vältetään ja opettajainkokoukset pidetään etänä.

Toisaalta viranomaiset ovat suositelleet ylioppilas- ja valmistujaisjuhlien siirtämistä elokuun lopulle. Näitä juhlia ollaan nyt innolla järjestämässä.

Keväällä koulut olivat auki vain kaksi viikkoa, mutta koronatartuntoja ehti silti tulla. Varmaa on, että niitä tulee taas, koska tautitapaukset ovat lisääntymässä etenkin pääkaupunkiseudun kunnissa.

Tartunnalle altistuneet jäljitetään ja heidät pannaan tartuntalain mukaiseen karanteeniin 14 päiväksi.

Latokartanon peruskoulun rehtorin Teemu Lappalaisen mukaan käytännössä karanteeniin on joutunut koko sairastuneen koululuokka. Lain määräämä karanteeni on eri asia kuin riskimaasta palaavalle suositeltu vapaaehtoinen karanteeni.

Jos tautitilanne pahenee niin, että tartuntalain perusteella myös poikkeustoimet laukeavat, kunnat ja muut koulutuksen järjestävät alkavat tehdä muitakin päätöksiä.

Silloin voidaan paikallisesti sulkea esimerkiksi osa koulusta, kokonainen koulu tai isompi alue.

Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että koulutyöhön tulee herkästi paikallisia tai alueellisia rajoituksia, koska koronatartuntojen riski on kasvanut lähinnä pääkaupunkiseudulla.

Lue myös: