Kotkan Lääkärikeskus-konserni on remontoinut entisen tavaratalon Kotkan keskustassa keskukseksi, jossa toimivat Lääkärikeskus-konsernin Kotkan Lääkärikeskus, Kotkan Leikkaussali, Kotkan Radiologikeskus sekä joukko muita terveydenhuoltoalan yrityksiä.

Kaikki perusterveydenhuollon ja peruserikoissairaanhoidon palvelut ovat saman katon alla. Radiologiset ja laboratoriopalvelut sekä sairaalaoikeuksilla varustettu leikkaussaliyksikkö ovat potilaiden käytettävissä poliklinikkapalveluiden välittömässä läheisyydessä.

Talossa työskentelee noin 60 yleis- ja erikoislääkäriä. Kaikki pääerikoisalat ovat edustettuina. Lääkärit toimivat kukin omien yritystensä kautta. Konserni tarjoaa yritysten tarvitseman infrastruktuurin. Samat sairaanhoitajat työskentelevät yhteistyössä kaikkien erikoisalojen lääkäreiden kanssa.

Kotkan Lääkärikeskus-konserni on Etelä-Kymenlaakson alueen markkinajohtaja. Sillä on kolme yksikköä Kotkansaarella, Karhulassa ja Haminan bastionialueella. ug