Tampereen yliopistollisen keskussairaalan teho-osasto joudutaan siirtämään eri tiloihin viemärivuotojen aiheuttamien kosteusvaurioiden vuoksi.

Teho-osaston kymmenen paikkaa siirretään tilapäisesti kokonaan eri rakennuksessa sijaitsevien munuaiskeskuksen ja infektio-osaston tiloihin. Poikkeusjärjestelyt aiheuttavat muutoksia erityisesti munuaiskeskuksen toimintaan. Osa hemodialyysipotilaista joutuu vaihtamaan hoitohuonetta ja vakituisia hoitovuorojaan.

Potilaiden hoitovuorotoiveita pyritään kuitenkin toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.

Teho-osaston väistötilat järjestetään munuaiskeskuksesta ja infektio-osastolta, koska ne sijaitsevat rakennuksessa, jossa on tarvittava sähköjärjestelmä.

Teho-osaston toiminta edellyttää muun muassa käytössä olevaa varavoimaa ja riittävästi suojattuja pistokkeita. Vastaavaa varustusta ole tavallisilla vuodeosastoilla, mutta munuaiskeskuksen rakennuksessa dialyysikoneiden vuoksi kyllä.

Poikkeusjärjestelyt kestävät nykytietojen valossa kevään ajan. Teho-osaston on tarkoitus siirtyä toukokuussa Sydänsairaalalta vapautuviin tiloihin.