Kortisoni voi aiheuttaa vakavia haittoja Crohnin tauti -potilaille. TREAT-rekisterin mukaan vakavat infektiot näyttivät olevan yhteydessä kortisonin ja euforisoivien analgeettien käyttöön sekä naissukupuoleen. Vaikeammissa tautitapauksissa näyttö oli vahva mutta ei-merkitsevä.

Aineistoanalyysi osoittaa, että prednisoloni oli ainoa lääke, jolla oli suora yhteys vakaviin infektioihin. Gastroenterologian erikoislääkäri Ulla Turunen HUSista varoittaa, että kipulääkkeet sekä kortisoni oireenmukaisina lääkkeinä lisäävät komplikaatioriskiä peittämällä oireita.

– Kortisonien pitkäaikaiskäyttöä on jo kauan pyritty vähentämään eikä niillä ole todettu minkäänlaista estovaikutusta Crohnin taudissa. Näiden tietojen valossa tuntuisi järkevältä rajoittaa kortisonien käyttö alle 3–6 kuukauden hoitoihin silloin, kun pidempiaikaista solunsalpaajaa ei tarvita, hän sanoo.

Sen sijaan kolmen kuukauden infliksimabi-hoito ei osoittautunut analyysissä vakavien infektioiden riskitekijäksi. Vaikka infliksimabia saaneilla potilailla tauti oli keskimäärin vaikeampi kuin muilla, ei lääkkeen käyttöön liittynyt sepsiksen tai kuoleman riskiä, rekisterin suomalaisasiantuntija huomauttaa.