Koronavirustapausten määrä on viime viikkojen aikana lisääntynyt voimakkaasti Iso-Britanniassa maassa toteutetuista rajoitustoimista huolimatta, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ilmaantuvuuden kasvu on ollut voimakkainta Iso-Britannian kaakkoisosissa muun muassa Lontoon seudulla. Uusi covid-19-muunnos selittää noin 50 prosenttia tapausmäärien kasvusta.

Kaikki Suomen ja Iso-Britannian välinen matkustajalentoliikenne keskeytetään kahdeksi viikoksi 21.12. alkaen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta saaman lausunnon mukaan matkustajalentoliikenteen tilapäinen keskeyttäminen on keinona tällä hetkellä oikeasuhtainen koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi.

THL:n lausunnon perusteella Traficom on päättänyt keskeyttää matkustajalentoliikenteen Suomen ja Iso-Britannian välillä kahdeksi viikoksi 21.12. klo 12.00 – 4.1.2021 klo 11.59.

Tietoa uuden muunnoksen ominaisuuksista on vielä vähän, mutta virusmuunnos voi olla aiempaa tehokkaampi leviämään. Ei ole näyttöä siitä, että se aiheuttaisi aiempaa vakavampia infektioita tai lisäisi tapauskuolleisuutta.

Suomessa ei ole havaittu uuden virusmuunnoksen aiheuttamia tapauksia. THL katsoo kuitenkin, että Iso-Britanniasta Suomeen tulevan matkustajalentoliikenteen keskeyttäminen välittömästi kahdeksi viikoksi on tällä hetkellä kuitenkin välttämätöntä ja epidemiauhkaan nähden oikeasuhtaista.

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti tilannetta arvioidaan jatkuvasti, kun uutta tutkimustietoa virusmuunnoksen aiheuttamasta epidemiauhasta saadaan.

Useat Euroopan maat ovat jo sulkeneet ovensa Britannian lennoilta.