Vuonna 2020 Potilasvakuutuskeskukselle (PVK) tehtiin potilasvahingoista 8 390 ilmoitusta, mikä oli noin 13 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna, kertoo PVK.

Korvausta sai noin joka kolmas. Koronaepidemia vaikutti ilmoitusmäärien laskuun muun muassa kiireettömän hoidon vastaanottokäyntien ja toimenpiteiden vähentymisen vuoksi.

– Mitä enemmän hoitokäyntejä on, sitä suurempi on todennäköisyys, että välillä tapahtuu potilasvahinkoja. Joten kun hoitokäynnit ja -toimenpiteet keväällä vähenivät, vähenivät samalla myös vahinkoilmoitukset, PVK:n johtaja Minna Plit-Turunen sanoo tiedotteessa.

Ilmoitusmäärien väheneminen painottui huhti–elokuulle. Alkusyksystä tilanne loppuvuotta kohti normalisoitui ja ilmoituksia tehtiin tavalliseen tahtiin, kunnes epidemiatilanteen huonontuessa ilmoitusmäärät kääntyivät jälleen laskuun joulukuussa.

– On todennäköistä, että ilmoitusmäärä kääntyy jälleen nousuun, kun tilanne terveydenhuollossa jossain vaiheessa normalisoituu koronaepidemian akuuteimman vaiheen jälkeen, Plit-Turunen sanoo.

Korvattavat vahingot liittyivät useimmiten leikkaus- ja anestesiatoimenpiteisiin, joiden yhteydessä sattuneita vahinkoja korvattiin 996 vuonna 2020. Näistä vajaa puolet liittyi tuki- ja liikuntaelinten leikkaustoimenpiteisiin.

Korvattava potilasvahinko sattuu useimmiten lonkan ja polven tekonivelleikkausten ja hermojuuren vapautusleikkausten yhteydessä. Näitä toimenpiteitä tehdään vuosittain paljon, joten korvattavia vahinkojakin tapahtuu lukumääräisesti enemmän kuin harvinaisempien leikkaustoimenpiteiden yhteydessä.

Hammashoidon toimenpiteiden yhteydessä sattuneita vahinkoja korvattiin yhteensä 269. Näistä 110 sattui juurihoidon yhteydessä ja 79 hammasproteettisen hoidon yhteydessä.

Reilu neljännes vuonna 2020 ratkaistuista tapauksista johti korvausten maksamiseen. Korvauksenhakijoista noin joka kolmas sai korvausta vähintään yhdestä ilmoittamastaan vahinkotapahtumasta.

Potilasvahinkojen korvattavuus määräytyy potilasvakuutuslainsäädännön perusteella. Korvauksia potilasvakuutuksesta maksettiin viime vuonna 32,8 miljoonaa euroa. Kaikkiaan potilasvakuutusjärjestelmästä aiheutuneet kustannukset olivat yli 45 miljoonaa euroa.

Potilasvakuutuskeskukselle tehtiin viime vuonna joitakin kymmeniä ilmoituksia, jotka liittyivät koronavirukseen. Näiden tapausten korvauskäsittely on osittain vielä kesken.

Selkeimmin koronavirukseen liittyivät ilmoitukset, joissa potilas oli saanut koronaviruksen osastohoidossa ja pahimmillaan menehtynyt viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Lisäksi ilmoitukset koskivat muun muassa diagnoosin ja hoidon viivästymistä, sovitun toimenpide- tai vastaanottoajan perumista tai siirtymistä tai hoidon pitkittymistä koronavirustilanteen vuoksi.

– Koronavirukseen liittyvistä ilmoituksista ei ole vielä tehty tilastollista analyysia, joten niitä voidaan kuvailla vain yleisellä tasolla, sanoo Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Elina Muukkonen.

Potilasvakuutuskeskus julkaisee myöhemmin tänä vuonna erillisen teemaraportin koronaan liittyvistä potilasvahingoista.