Aluehallintoviranomaiset näyttävät olevan laajalti päättämässä lasten harrastuksista vastoin maan hallituksen suositusta. Asiasta on kerrottu avien edustajien suulla ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla alueen koronaryhmä esittää sairaanhoitopiirin tuella, että lasten harrastaminen jatkuisi. Uusi Suomi kysyi tilanteesta sosiaali- ja terveysministeriö STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhilalta, joka vastasi kysymyksiin sähköpostitse.

Aikooko STM puuttua tähän ”kapinointiin” jollain tavoin? Jos, mitä se tarkoittaisi, mitä keinoja ministeriöllä on?

”STM ei tähän puutu, sillä kyseessä on itsenäisten viranomaisten toiminta ja toimivaltaan kuuluva asia”, Varhila vastaa.

Moni Uudenmaan kunta on kertonut luopuvansa osittain testaamisesta ja karanteenimääräyksien antamisesta, koska järjestelmät ovat ylikuormittuneet tartuntamäärien noustua. Varhila on kommentoinut Ylelle, että tämä on tartuntatautilain vastainen ratkaisu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL puolestaan näyttää tukevan ratkaisua.

Hyväksyykö STM kuitenkin kuntien ratkaisun nykytilanteessa? Jos ei, voiko STM tähän asiaan vaikuttaa jollain tavoin?

”STM on todennut, että esitetty käytäntö edellyttäisi säädösten muuttamista. Valvonta asiassa kuuluu Aveille ja Valviralle”, vastaa Varhila.

Miten arvioitte koronaepidemian hallintaa tällä hetkellä? Onko epidemianhoito kunnossa vai onko siinä ristiriitoja, joihin tulisi puuttua? Kansalaiselle tilanne vaikuttaa sekavalta muun muassa karanteeni- ja testausjärjestelmän pettämisen vuoksi.

”Kaikkialla järjestelmät eivät ole pettäneet. Epidemian hoitoa voidaan parantaa edelleen ja siitä on esimerkkejä mm Lapista. Puolustusvoimilta voidaan pyytää virka-apua tai tehdä oppilaitosten kanssa yhteistyötä. Toivottavasti kaikki keinot on osattu käydä läpi.”

Mikä tällä hetkellä on (STM:n) tavoite koronatoimenpiteissä? Onko omikron-epidemiaa mahdollista pysäyttää rajoitusten ja testaus-jäljitys-järjestelmä avulla?

”STM:n tehtävä yleisvaarallisten tartuntatautien osalta on säädetty laissa ja sen mukaan taudin leviämistä tulee kaikin tavoin pyrkiä estämään. Tällä hetkellä tavoite on saada aikaa sekä 3. rokotteen antamiselle että lasten rokottamiselle lähikontakteja estävillä rajoitteilla ja siten loiventaa tautikäyrää. Samalla turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon kantokykyä.”