Koronaepidemia näyttää Suomessa pieniä hidastumisen merkkejä, kun tartuttavuusluku R on laskenut yhdestä välille 0,75–0,9 ja tapausmäärät laskeneet joulun ja uudenvuoden pyhien aikana. Viranomaiset kuitenkin varoittavat, että tilastoidut tartuntamäärät ovat tällä hetkellä ”todennäköisiä aliarvioita”, sillä testeissä käyminen vähentyi pyhien aikana.

– Erikoissairaanhoidon ja tehohoidon tarve [on ollut] samaa suuruusluokkaa jo useita viikkoja”, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja sosiaali- ja terveysministeriö STM huomauttivat tilannekatsauksessaan torstaina.

Tämänhetkiset havainnot ”sopivat epidemian kasvun pysähtymiseen joulukuussa”, mutta juhlakauden seuraukset näkyvät tilastoissa vasta seuraavien viikkojen aikana. STM:n strategiajohtajan Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan on kuitenkin merkkejä siitä, että nykyiset rajoitukset ovat olleet riittäviä pysäyttämään epidemian kasvun.

– Nyt näyttää siltä, että näin olisi voinut hyvinkin käydä, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Näyttää, että rajoitukset ovat ainakin jossain määrin purreet.

Epidemian kasvun pysähtyminen ei vielä tarkoita itse epidemian pysähtymistä. Ennen joulukuun mahdollista hidastumista epidemia oli yltynyt voimalla Suomessa.

Koska tilannetieto on tällä hetkellä epävarmaa, siitä ei tehdä johtopäätöksiä, jotka vaikuttaisivat koronatoimiin.

– Epidemia on kotoperäisesti voimissaan, torjuntatoimissa ei ole varaa lipsua yhtään, THL ja STM toteavat.

Sairaalahoidossa on covid-taudin vuoksi tällä hetkellä Suomessa yhteensä 191 ihmistä.

STM:n ja THL:n mukaan muuntunut virus ei ole toistaiseksi vaikuttanut epidemian kulkuun Suomessa. Tällä viitataan Ison-Britannian ja Etelä-Afrikan virusmuunnoksiin, joiden on havaittu leviävän viruksen aiempia versioita herkemmin.

Suomessa on todettu Ison-Britannian virusmuunnoksen aiheuttama koronatartunta 16 ihmisellä ja Etelä-Afrikan viruskannan aiheuttama korona yhdellä ihmisellä. Lisäksi 14:llä Isossa-Britanniassa matkustaneella tai heidän lähikontaktillaan on todettu positiivinen koronalöydös, mutta viruskanta on vielä tutkittavana.

THL:n ja STM:n katsauksen mukaan nämä tartunnan saaneet ovat jo pääosin parantuneet, joukossa ”ei vakavia tapauksia”.

Muuntuneen viruskannan osalta näyttää siltä, että hieman suurempi osuus tartunnoista on lapsilla kuin aiemmissa varianteissa. Tartuttavuus on kuitenkin luultavasti lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä.

Helsingin yliopisto on selvittänyt yhteistyössä Huslabin kanssa virusmuunnosten esiintyvyyttä väestössä sekvensoimalla jälkikäteen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä kerättyjä koronapositiivisia näytteitä. Tutkimuksessa käytiin läpi yhteensä 611 koronapositiivista näytettä, jotka on kerätty elokuun ja joulukuun 2020 välillä, ja joiden kantajilla oli yhteys Isoon-Britanniaan.

Tutkituista näytteistä ei löytynyt Britannian tai Etelä-Afrikan virusmuunnosta.

Liikenne- ja viestintävirasto on Ison-Britannian virusmuunnoksen vuoksi keskeyttänyt matkustajalentoliikenteen Britanniaan 11.1.2021 saakka. Joulukuun 7. päivä tai sen jälkeen Iso-Britanniasta ja Etelä-Afrikasta Suomeen tulleet pyydetään uuteen koronatestiin, ”oli oireita tai ei”.

23. joulukuuta otettiin käyttöön tehostettu testaaminen matkustajille Helsinki-Vantaalla. Rajatarkastuksen yhteydessä selvitetään, onko henkilö oleskellut Iso-Britanniassa tai Etelä-Afrikassa, ja nämä henkilöt ohjataan testiin kentällä. Lentokenttätestauksen yhteydessä kerätään myös yhteystiedot ja oleskelukunta Suomessa, ja tieto toimitetaan ”kuntiin karanteenin valvomiseksi ja jatkotestauksen järjestämiseksi”.