Satakunta on siirtynyt leviämisvaiheeseen, tilanne on huolestuttava erityisesti eteläisessä Satakunnassa.

Alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän mukaan (ATTR) koronatilanne on erityisen paha Raumalla, mutta myös muualla Etelä-Satakunnassa (Eurajoki ja Kokemäki, Eura, Säkylä ja Huittinen). Koko Satakunnan tapauksista 85 % (229) on todettu Etelä-Satakunnan kuntien alueella ja peräti 58 prosenttia Raumalla. Porissa tartuntoja on vähemmän, mutta hybridistrategian leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät myös Porissa.

Satasairaalan tilastojen mukaan Satakunnassa oli 11.8.2021 todettu yhteensä 2 193 covid-19-tapausta.

Monilla alueilla Suomessa tartunnanjäljitys on ajautunut kriisiin ja viiveet ovat kasvaneet pitkiksi, mikä heikentää tartunnanjäljityksen tehoa ja tartuntaketjujen katkaisua.

Satakunnassa tartunnanjäljitys on ollut edelleen tehokasta ja nopeaa, mutta se kuormittaa kaikkia kuntia erittäin paljon ja vie valtavasti perusterveydenhuollon voimavaroja.

Tartunnanlähde tai tartuntapaikka selvisi viime viikolla 80 prosentissa tapauksista. Epäselvien tartuntojen osuus on pysynyt Satakunnassa melko tasaisena, mutta kunnilla on suuria haasteita tartunnanjäljityksen kuormittavuuden vuoksi. Kuluvan viikon aikana jäljitettävyys näyttää olevan huononemassa. Muualta Suomesta on tullut yhteydenottoja hyvin pitkällä viiveellä.

Tartunnat tulevat nyt valtaosin omasta sairaanhoitopiiristä. Suurin osa on rokottamattomia tai yhden rokotuksen saaneita. Yksi rokote suojaa hyvin vakavalta taudilta, mutta ei vielä tartunnalta. Viime viikolla jopa 76 prosenttia tartunnoista todettiin Satakunnassa alle 40-vuotiailla. Nyt suurin ryhmä myös Satakunnassa, kuten aiemmin muualla Suomessa, ovat 21–30-vuotiaat. Koulujen alkua ajatellen on huolestuttavaa, että tartuntojen lisääntymistä on myös alle 10-vuotiaissa ja 11–20-vuotiaissa. Lapset kuitenkin saavat tartunnan yleensä aikuisilta perhetartuntojen yhteydessä.

Satasairaalassa on tällä hetkellä kaksi koronapotilasta, teho-osastolla ei ole koronapotilaita. Neljä potilasta on perusterveydenhuollossa, lisäksi hoitokodissa on kaksi koronapotilasta. Sairaalakuormitukseen ei ennusteta voimakasta nousua. Sairaalahoitoon on joutunut nyt nuorempia, hieman yli 30-vuotiaita potilaita. Tämä selittynee sillä, että vanhemmat ikäluokat ovat pääsääntöisesti rokotettuja ja tapaukset keskittyvät nyt nuoriin alle 40-vuotiaisiin.

Vaikka sairaalakuormitus ei koronapotilaiden vuoksi ole korkea, ovat perusterveydenhuollon yksiköt erityisesti korkean ilmaantuvuuden kunnissa todella kuormittuneita. Pandemian hallinnassa erityisen merkittävät tartunnanjäljitys ja koronanäytteenotto vaativat lisääntyvässä määrissä resurssia, joka jo nyt on kovilla. Myös maahan saapuneiden koronanäytteenotto ja rokotukset työllistävät kuntia erittäin merkittävästi. Uutta työvoimaa ei pystytä rekrytoimaan, sillä sitä ei ole saatavilla.

Suurimmissa vaikeuksissa Satakunnassa on ollut Rauman ja Kessoten alue (Kokemäki ja Eurajoki kuuluvat alueeseen), mutta myös Porin perusturva katsoo, että perusterveydenhuolto on äärimmäisen kuormitettu.

Lue seuraavaksi: