Terveysyhtiö Terveystalon teki vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä 31,6 miljoonan euron oikaistun liikevoiton 279,7 miljoonan euron liikevaihdolla.

Vuotta aikaisemmin oikaistu liikevoitto oli 24,8 miljoonaa euroa ja liikevaihto 270,3 miljoonaa euroa.

Analyysiodotuksissa oli loka-joulukuulle 29,8 miljoonan euron liiketulos 278,4 miljoonan euron liikevaihdolla.

Osakekohtaisen tulos nousi 0,13 eurosta 0,18 euroon. Odotus oli 0,17 euroa.

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle vuodelta 2020 osinkoa jaettavan 13 senttiä osaketta kohden ja että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan lisäosingonjaosta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 13 senttiä osakkeelta. Osinkoa jaettaisiin yhteensä enintään 26 senttiä osakkeelta.

Analyytikko-odotus oli 0,18 euroa osakkeelta.

Ennuste on Vara Researchin keräämä seitsemän analyytikon konsensus.

Yhtiön suosima ebita-tulos, jossa on oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia nousi 32,3 miljoonasta eurosta 39,3 miljoonaa euroon.

Analyytikkoennusteissa ebitan ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia odotettiin olevan 39,1 miljoonaa euroa.

Terveystalo ei anna selkeää ohjeistusta vuodelle, mutta sen tiedotteen mukaan mukaan markkinaympäristö on lyhyellä aikavälillä yhä epävarma koronaviruspandemiaan liittyvien kuluttajakäyttäytymisen muutosten vuoksi, ja kysynnän ennustaminen on haasteellista lyhyellä aikavälillä.

”Koronatestauskysynnän odotetaan säilyvän korkealla tasolla vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja terveyspalveluiden kysynnän odotetaan kokonaisuudessaan kasvavan selvästi heikosta toisen neljänneksen vertailukaudesta, mikäli vuoden 2020 alkupuolen kaltaisiin merkittäviin pandemia-rajoitustoimiin ei ryhdytä”, tiedotteessa kerrotaan.

Toimitusjohtaja Ville Ihon mukaan Terveystalon myyntituotteet heilahtelivat koronavuonna poikkeuksellisesti.

– Alla oleva kysyntä oli yleisen akuuttien infektioiden sairastuneisuuden laskun ja ihmisten vähentyneen vastaanotolle hakeutumisen vuoksi paineessa koko vuoden, vaikka kesällä nähtiinkin tilapäistä elpymistä. Toisaalta trendinomaisesti aikaisemminkin kasvaneet hyvinvoinnin palvelut jatkoivat edelleen kasvu-uralla, koronatestaus kompensoi yleistä kysynnän laskua, ja digipalveluissa nähtiin kasvuyhtiömäisiä kasvuprosentteja, parhaana esimerkkinä videovastaanottojen viisikymmenkertaistuminen, Iho sanoo tiedotteessa.

Lue myös: