Koronavirustapausten määrä ja ilmaantuvuus ovat taas kasvaneet verrattuna pariin viime viikkoon, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Alueelliset vaihtelut ovat suuria.

Vaikka tartunnat tällä hetkellä ovat suurimmaksi osaksi peräisin kotimaasta, Euroopan huolestuttavasti huononeva epidemiatilanne voi jatkossa vaikuttaa myös Suomeen, muistuttaa THL.

Alueiden omien raporttien mukaan 4.11. kiihtymisvaiheessa ovat Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta. Sairaanhoitopiireistä loput 14 ovat perustasolla kuitenkin siten, että osassa perustasolla olevista sairaanhoitopiireistä yksittäiset kaupungit ovat siirtyneet kiihtymisvaiheeseen. Näitä ovat Kouvola, Kuopio ja Siilinjärvi, Oulu ja Rovaniemi.

Viikolla 44 (26.10.–1.11.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 1 428 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla niitä oli 1 230. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 25,8 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se edeltävällä viikolla oli 22,2.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson (viikot 43–44) yhteenlaskettu tapausmäärä oli 2 658 uutta tapausta, kun se viikoilla 41–42 oli 2 885. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 48 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 52.

Viikolla 44 myös ilmaantuvuus nousi edellisestä viikosta. Koronavirustestejä tehtiin vähemmän kuin edellisellä viikolla, tosin osalla laboratorioista on ollut viiveitä testausmäärien raportoinnissa. Positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä on noussut, ja se oli noin 1,8 % viikolla 44.

THL:n mukaan kaikkien vähänkin koronavirukseen viittaavia oireita tuntevien olisi hyvä hakeutua testiin nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Tämä koskee myös hyvin lieväoireisia nuoria, sillä oppilaitoksissa tapahtuu paljon joukkoaltistuksia.

Tartuntoja on edelleen eniten nuoremmissa ikäluokissa ja nuorilla aikuisilla. Viikolla 44 kaikista tapauksista lähes 80 % todettiin alle 50-vuotiailla, ja lähes puolet tapauksista alle 30-vuotiailla.

Tartunnanjäljitystä koskevat tiedot saatiin viikolla 44 noin 1 400 tartunnasta. Näistä 5 prosenttia oli peräisin ulkomailta.

Tartunnan tapahtumapaikka saatiin selville noin 60 prosentissa tapauksista. Suurin osa, 60 %, näistä tartunnoista tapahtui perhepiirissä. Muissa lähipiirin tapaamisissa ja yksityisissä kokoontumisissa tapahtui 10–15 % tartunnoista, työpaikoilla noin 10 % ja harrastusten yhteydessä 8 %.

Oppilaitoksissa saatiin vain 8 % tunnetuista tartunnoista isoista joukkoaltistuksista huolimatta.

Yleisötapahtumista ja ravintoloista oli peräisin vain vähän tartuntoja viikolla 44.

Sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevia potilaita on edelleen melko vähän, joskin potilaiden määrä on viime viikkoina kasvanut. Sairaalahoidossa oli 4.11. yhteensä 65 potilasta, joista 15 tehohoidossa.