EU-maat ja komissio ovat hyväksyneet periaatteet ja toimintamallit, joiden mukaisesti mobiilisovelluksia voidaan käyttää koronavirusepidemian torjunnassa lähikontaktien jäljittämiseen ja altistuneiden varoittamiseen.

Lähikontaktien jäljityssovellusten uskotaan voivan olla keskeisessä asemassa kriisinhallinnan kaikissa vaiheissa ja erityisesti silloin, kun sosiaalisen kanssakäymisen rajoituksia voidaan alkaa purkaa.

EU:ssa sovellusten käyttöönoton on tapahduttava tiiviissä yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa, ja käytön olisi oltava käyttäjälle vapaaehtoista.

Lähtökohdaksi on otettu bluetoothin käyttö: ihmisiä ei jäljitetä, mutta jos käyttäjän puhelin on tietyn ajan ollut tartunnan saaneen henkilön puhelimen läheisyydessä, sovellus antaa varoituksen ja muistuttaa koronatestauksen tai omaehtoisen karanteenin tarpeellisuudesta.

EU-maat suunnittelevat ja tarkentavat etenemistapojaan tulevina viikkoina ja kuukausina. Puitteiden ensimmäistä versiota täydennetään kokemusten pohjalta.

Terveysviranomaiset arvioivat 30. huhtikuuta mennessä sovellusten toimivuutta kansallisella ja rajat ylittävällä tasolla. EU-maiden olisi raportoitava jäljityssovelluksiin liittyvistä toimistaan 31. toukokuuta mennessä muille EU-maille ja komissiolle vertaisarviointia varten.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.