Viimeisten kahden viikon aikana uusia koronatapauksia on todettu Suomessa ”merkittävästi enemmän kuin aiemmin” ja tapausmäärät ovat lisääntyneet huolestuttavan nopeasti rajoitustoimista huolimatta, tiedottavat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

”Viimeisen viikon aikana todettiin eniten koronatapauksia koko tähänastisen epidemian aikana. Tilanteen merkittävä heikentyminen edellyttää nopeasti entistä järeämpiä toimia epidemian hillitsemiseksi”, laitokset toteavat.

Epidemian kiihtyminen näkyy myös torstain koronaluvussa, joka on lähes yhtä korkea kuin keskiviikon ennätysluku. Ennakkotiedon mukaan torstaita edeltäneen vuorokauden aikana on todettu 770 uutta koronatapausta.

Tautitapausten 14 päivän ilmaantuvuus on kasvanut peräti 16 sairaanhoitopiirin alueella. Kahden viikon takaiseen verrattuna vain viidellä alueella ilmaantuvuus on pysynyt samoissa lukemissa tai laskenut. Erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueilla sekä Ahvenanmaalla epidemiatilanne on heikentynyt nopeasti.

”Viimeisen kahden viikon seurantajaksolla uusien tapausten määrä oli yli 7 400, mikä on lähes 2 300 tapausta enemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Uusien tapausten 14 päivän ilmaantuvuus oli 134 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden, kun se sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 93 tartuntaa”, tiedotteessa kerrotaan.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen ennakoi torstain tiedotustilaisuudessa, että ilmaantuvuusluku väistämättä vielä nousee nykytasostaan, ottaen huomioon ennakkotiedot torstain tapausmääristä.

Myös arvioitu tartuttavuusluku on edelleen kasvanut ja on tällä hetkellä 1,15-1,35. Tavoitteena on kiristyvillä rajoituksilla painaa R-luku jälleen alle yhden, mikä tarkoittaisi epidemian kääntymistä laskusuuntaan, Puumalainen kertoi.

”Myönteistä on, että ihmiset hakeutuvat herkästi testeihin. Koronatestejä on tehty lähes kaksinkertainen määrä vuodenvaihteeseen verrattuna: viikolla 8 testejä tehtiin yli 137 000 kappaletta. Kasvaneista testimääristä huolimatta positiivisia näytteitä on yhä enemmän: kahden viime viikon aikana positiivisten näytteiden osuus oli noin 2,8 %”, tiedotteessa kerrotaan.

Erityisesti Britannian virusmuunnos jatkaa leviämistään Suomessa. Tähän mennessä Suomessa on todettu uusia virusmuunnoksia yhteensä 1 274 koronavirusnäytteessä. Näistä 1 205 on Britannian virusmuunnosta ja 68 Etelä-Afrikan virusmuunnosta. Brasilian P.1.-virusmuunnoksesta on toistaiseksi tehty Suomessa yksi matkailuun liittyvä havainto.

Valtakunnallisesti sairaalahoidon kuormitus on viimeisen viikon aikana selvästi kasvanut.

”Myös tehohoidon tarve on lisääntynyt viimeisen parin viikon aikana erityisesti Husin sairaaloissa, mutta tehohoidon kapasiteetti ei ole ollut valtakunnallisesti uhattuna”, THL ja STM kertovat.

Sairaalahoidossa oli 3.3. kaikkiaan 258 potilasta covid-19-taudin vuoksi: perusterveydenhuollon osastoilla 106 erikoissairaanhoidossa 115 ja teho-osastoilla 37 potilasta.

Tiedotteen mukaan koronavirusrokotukset ”etenevät hyvin kaikilla erityisvastuualueilla rokotusstrategian mukaisesti”. Keskiviikkoon 3.3.2021 mennessä yli 90-vuotiaiden ikäryhmässä yli 60 prosenttia on saanut ainakin yhden rokoteannoksen, ja 80-89 vuotiaiden ikäryhmästä noin puolet on rokotettu ainakin kerran.