Päijät-Sote kertoo lisänneensä koronarokottamisaikoja viime viikkoina merkittävästi. Viime viikonlopun aikana suurin osa ajoista jäi kuitenkin käyttämättä.

Päijät-Sote toivoo, että mahdollisimman monet alueen asukkaista kävisivät rokotuksella. Sen mukaan alueen rokotuskattavuus on selvästi kansallista keskiarvoa alhaisempi etenkin alle 40-vuotiailla.

Alueen vähintään 16-vuotiaista on yhden rokoteannoksen saanut noin 80 prosenttia ja kaksi rokoteannosta noin 44 prosenttia.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueen koronayhteistyöryhmä arvioi epidemiatilannetta tänään 16.8. pitämässään kokouksessa. Ryhmä totesi epidemian olevan edelleen kiihtymisvaiheessa koko alueella. Ilmaantuvuusluku ja positiivisten vastausten osuus otetuista koronavirusnäytteistä ovat olleet viime viikkoina melko vakaina ja jopa pienessä laskussa.

Tartuntaketjujen jäljitettävyys on hyvällä tasolla. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä oli viime viikolla hieman alhaisempi kuin sitä edeltäneiden kolmen viikon aikana.

Epidemia painottuu alueella Lahteen, jossa on voimassa yhtymän hallituksen tekemä päätös yleisötilaisuuksien rajoittamisesta 31.8.2021 asti. Päätöksessä kielletään kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kymmenen henkilöä, sekä kaikki ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Tilaisuuksia voidaan kuitenkin järjestää, jos toimitaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti.