Lääkealan lupa- ja valvontaviranomainen Fimea kertoo julkaisevansa verkkosivuillaan tietoja ilmoitetuista, epäillyistä covid-19-rokotteiden haittavaikutuksista.

Tiedoissa julkaistaan Suomesta tulleiden ilmoitusten määrät ja yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset.

Fimean mukaan tiedot koskevat epäiltyjä yhteyksiä, jotka kuvastavat ilmoittajan havaintoja ja näkemyksiä. Rokotteiden hyödyistä ja riskeistä voidaan tehdä päätelmiä vasta, kun kaikki käytettävissä olevat tiedot ovat läpikäyneet perusteellisen tieteellisen arvioinnin osana rokotteiden jatkuvaa turvallisuusseurantaa. Tietoihin sisältyy myös tunnettuja haittavaikutuksia, jotka ovat jo valmisteyhteenvedossa ja pakkausselosteessa.

Fimean mukaan tietoja päivitetään 1–2 päivän välein.

Haittavaikutusilmoituksista voi lukea lisää verkkosivulta, johon Fimea on koonnut usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta.