Euroopan lääkevirasto Ema on aloittanut arvioinnin Modernan koronarokotteen käytöstä 12–17-vuotiaille. Myyntiluvan mukaisesti Modernan koronarokote on tällä hetkellä hyväksytty yli 18-vuotiaiden käyttöön.

Lääkeviraston lääkevalmistekomitea (CHMP) käsittelee käytön laajennushakemuksen aineistoja nopeutetulla aikataululla. Hakemusaineisto kattaa myös parhaillaan käynnissä olevan laajan kliinisen lääketutkimuksen tuloksia 12–17-vuotiailla nuorilla.

Modernan rokotteen käyttöaiheen laajennuksesta 12–17-vuotiaille EU:n jäsenmaissa päättää Euroopan komissio Eman lääkevalmistekomitean suosituksesta. Ema viestii arvioinnin tuloksista mahdollisesti jo heinäkuussa, jollei arvioinnin kuluessa ilmene uutta lisätarvetta tutkimustiedolle.

Modernan koronarokotteen myyntilupa EU:n alueelle on myönnetty tammikuussa 2021.