Pääkaupunkiseudulla yläkoulujen ja toisen asteen oppilaat palaavat lähiopetukseen. Lisäksi valmistellaan sisäharrastusmahdollisuuksien avaamista 20-vuotiaille ja tätä nuoremmille.

Asiasta linjasi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kokouksessaan eilen. Ryhmään kuuluvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, Hus ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.

Uudet linjaukset noudattavat lapset ja nuoret ensin -periaatetta, johon alueella on rajoitusten purkamisessa sitouduttu. Samaa periaatetta noudattaa Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä, joka sallii alle 20-vuotiaille harrastukset sisätiloissa ilman lähikontaktia ensi maanantaista lähtien. Siellä myös aikuiset saavat harrastaa ulkona, mutta vain kuuden hengen ryhmissä.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekisi päätöksen siitä, että asiakastiloissa henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää edelleen 16. toukokuuta saakka. Lisäksi koordinaatioryhmä suosittelee, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekisi päätöksen yli kuuden hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen kieltämisestä edelleen sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa 16. toukouuta saakka.

Erityisuimakortin haltijat pääsemässä uimahalleihin

Koordinaatioryhmä linjasi, että peruskoulun 7.–10.-luokat ja toinen aste siirtyvät kokonaan lähiopetukseen 3. toukokuuta alkaen. Tällä hetkellä opetus järjestetään vuorottelumallilla.

Lisäksi koordinaatioryhmä linjasi, että 20-vuotiaiden ja tätä nuorempien ohjattu harrastustoiminta mahdollistetaan myös sisätiloissa 3. toukokuuta alkaen rajoitetusti, jos Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös tilojen sulkemisesta ei ole tuolloin enää voimassa. Harrastustoiminnan avaaminen edellyttää muun muassa terveysturvallisuussuunnitelman toimittamista kaupungille. Suunnitelmassa on esimerkiksi kuvattava, miten toiminnassa vältetään lähikontakteja ja miten ryhmän koko on suhteutettu harrastustilaan.

Koronakoordinaatioryhmä linjasi lisäksi, että mahdollisuus uimahallikäynteihin avataan erityisuimakortin haltijoille 3. toukokuuta alkaen, jos tartuntatautilain mukainen sulkupäätös ei ole tuolloin alueella enää voimassa.

Lisäksi koordinaatioryhmä täydentää viime viikolla tehtyä harrastustoiminnan linjausta niin, että 20-vuotiaiden ja tätä nuorempien ohjattu harrastustoiminta mahdollistetaan ulkotiloissa rajoitetusti. Myös muut kuin liikuntaharrastukset ja nuorisotyö rajatuissa ryhmissä ulkona ovat mahdollisia. Kuitenkin kuorolaulu, harrastajateatteri ja vastaava ryhmäharrastustoiminta on 28. huhtikuuta asti kielletty myös ulkotiloissa.

Koordinaatioryhmä jatkovalmistelee edelleen suunnitelmaansa rajoitusten purkamiselle pääkaupunkiseudulla ja tekee tarvittavia linjauksia seuraavissa kokouksissaan. Edellytyksenä on, että epidemiatilanteen kehittyminen alueella jatkuu hyvänä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tarkemmin valmisteilla olevista päätöksistään.

Nämä aikaisemmin linjatut suositukset ja rajoitukset ovat voimassa

Edellä mainittujen lisäksi seuraavat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän aiemmin linjaamat rajoitukset ja suositukset ovat pääosin voimassa 30.4.2021 saakka:

Julkisten ja yksityisen tilojen sulku

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt tiloja suljettavaksi koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 g mukaisesti. Päätös tilojen sulkemisesta koskee laajasti niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia tiloja:

• joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat

• yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat

• tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

• huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

• sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

• kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Rajoitus on voimassa 28.4.2021 saakka. Päätöksen rajoituksen jatkamisesta tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoo kumoavansa päätöksen, jolla se määräsi liikunta- ja virkistystiloja suljettavaksi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella. Siellä tilat voi avata asiakkaille keskiviikkona 21. huhtikuuta, mutta niiden käytössä on noudatettava hygieniavaatimuksia ja varmistettava, että osallistujilla on mahdollisuus säilyttää turvavälit. Sulkupäätös on lain mukaan kumottava heti kun edellytykset eivät enää täyty.

Tosiasiallisen etäisyyden mahdollistaminen julkisissa tiloissa

Yksityisillä ja julkisilla toimijoilla on velvollisuus yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön järjestämisestä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Päätös koskee laajasti niin yksityisiä kuin julkisia asiakastiloja pois lukien ravintolat. Jollei kontaktien välttäminen ole mahdollista, asiakastila voidaan aluehallintoviraston tai kunnan päätöksellä sulkea kokonaan.

Rajoitus on voimassa 30.4.2021 saakka. Päätöksen rajoituksen jatkamisesta tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Yleisötilaisuuksien järjestäminen

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty määräajaksi kuitenkin siten, että korkeintaan kuuden henkilön yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n antamaa ohjetta. Korkeintaan kuuden hengen tilaisuuksista tulisi järjestää vain ehdottoman välttämättömät, ja näissäkin tulee hyödyntää etäyhteyksiä aina kun se on mahdollista.

Rajoitukset ovat voimassa 30.4.2021 saakka. Päätöksen rajoituksen jatkamisesta tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Yksityistilaisuuksien järjestäminen

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti, että lähikontaktit rajoitetaan saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi lainkaan. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistuminen suositellaan edelleen rajattavaksi vain hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon.

Suositus on voimassa 30.4.2021 saakka.

Julkiset tilat

Kaikki yleisölle avoimet asiakastilat, vuonna 2008 ja sitä myöhemmin syntyneiden lasten ohjatun harrastustoiminnan vuoroja lukuun ottamatta, pysyvät edelleen suljettuina. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupunkien kaikkia kulttuuritaloja, museoita ja nuorisotiloja. Työväenopistojen lähiopetus on keskeytetty ja opistoissa on siirrytty etäopetukseen marraskuussa.

Kaupungit ovat määritelleet välttämättömiä palveluita tarjoavat tilat, jotka pidetään rajatusti ja terveysturvallisesti auki. Kirjastot tarjoavat edelleen rajattua palvelua.

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti yksityisiä toimijoita rajoittamaan vastaavalla tavalla liikunnan ja vapaa-ajan tilojen käyttöä.

Rajoitukset ja suositukset ovat voimassa 30.4.2021 saakka.

Etätyö

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Suositus on voimassa 30.4.2021 saakka.

Kasvomaskin käyttö

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille kaikissa sisätiloissa kodin ulkopuolella.

Suositus on voimassa toistaiseksi.