Tays on selvittänyt yhdessä muun muassa Mikkelin keskussairaalan ja Sairaala Novan kanssa, miten koronapandemia on heijastunut terveydenhuoltoon, ja varsinkin päivystyksiin ja leikkauksiin.

”Tähän mennessä yllättävin havaintomme on mielestäni ollut, kuinka vähän Suomessa lopulta poikkeusolot vaikuttivat aikuisten erikoissairaanhoidon päivystyksiin verrattuna siihen, mitä maailmalta on raportoitu ja mitä pandemian aikana on mediassa tehty nostoja esimerkiksi sydänsairastavuudesta ja traumoista”, kertoo tiedotteessa Mikkelin keskussairaalassa työskentelevä LT Ilari Kuitunen, joka on yksi päätutkijoista.

Suomi on myös leikkausten suhteen selviytynyt hyvin, kun osallistuneissa sairaaloissa leikkausviiveet saatiin jo syksyn 2020 aikana kurottua koronaa edeltävään aikaan eikä syöpäkirurgian määrä vähentynyt vuoden 2020 aikana.

Kuitusta yllätti tuloksissa myös se, että iäkkäimpien potilaiden päivystyskäynnit ja osastonhoito lisääntyivät, vaikka vaikka muut infektiot eivät levinneet normaalisti koronapandemiavuoden 2020 aikana.

Taustalla oli kiireettömien vastaanottojen ja käyntien peruminen keväällä 2020, hän arvelee.

Pandemia on opettanut, että kansainvälisiä tuloksia ei voi suoraan soveltaa Suomeen.

”Oli tärkeää tehdä nämä jutut Suomesta. Jatkossa tiedetään, että tiukatkaan rajoitukset ilman ulkonaliikkumiskieltoja eivät vähennä vammoja ja vakavia sairastumisia, joten resurssit näihin on turvattava”, Kuitunen sanoo.

Toinen opetus Kuituselle on , että nykyisen toisiolain aikana pandemiatutkimuksen kaltaiset nopeat monikeskushankkeet eivät tule onnistumaan.

”Tämä pitäisi nostaa isompaan keskusteluun julkisestikin.”

Pandemiatutkimuksesta ei syntynyt toisiolain mukaista henkilörekisteriä

Pandemiatutkimusta johti professori Ville Mattila ja lisäksi päätutkijoina ovat toimineet Ville Ponkilainen ja Mikko Uimonen Keski-Suomen Sairaala Novasta sekä Ilari Kuitunen Mikkelin keskussairaalasta.

Lisäksi tutkimusyhteistyötä on tehnyt laaja-alaisesti eri erikoisalojen edustajien kanssa eri sairaanhoitopiireistä.

Tutkimuksessa hyödynnettiin tutkimussairaaloiden sähköisiin tietokantoihin saapuneita lähetteitä ja tietoa päivystyskäynneistä, sairaalahoitojaksoista ja leikkaustoimenpiteistä vuosilta 2017–2020 laajasti eri lääketieteen erikoisaloilla.

Kaikki aineisto käsiteltiin täysin tunnisteettomina ja kuukausikohtaisina raportteina, eikä tutkimusaineistosta muodostunut toisiolain mukaista henkilörekisteriä.

LUE MYÖS: