Koronatartuntojen määrä on selvässä nousussa Suomessa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedottavat.

Epidemian tartuntatilanne on heikentynyt, vaikka samaan aikaan Suomi on saavuttanut alkuperäisen vähimmäistavoitteensa rokotuskattavuudessa. Rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista, 80 prosenttia on nyt saanut kaksi rokoteannosta.

STM:n mukaan nyt voidaan päätellä, että merkkipaalun saavuttaminen ei riitä epidemian hillitsemiseen.

”Seuranta-aikaa on ollut riittävästi sen toteamiseksi, että rokotuskattavuus ei tässä nykytilanteessa yksin riitä estämään tartuntojen kasvua eikä myöskään kääntämään tuota sairaalakuormitusta selvään laskuun. Molemmat ovat olleet meidän tavoitteitamme”, STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi tiedotustilaisuudessa.

Edellisen viikon aikana (4.-10.11.) ensimmäisen rokoteannoksen kattavuus on kasvanut 0,3:lla prosenttiyksiköllä ja toisen annoksen kattavuus 0,9:llä prosenttiyksiköllä. Pääministeri Sanna Marin (sd) on kertonut, että kattavuuden nousun tehostaminen voi vaatia ”ruohonjuuritason” kontaktointia ihmisiin.

Tartuntojen määrä noussut huomattavasti, sairaalahoidossa ”vuoristorata”

Uusia koronatartuntoja on ilmaantunut Suomessa kahden viimeksi kuluneen viikon aikana 167 sataatuhatta asukasta kohden, mikä on noin 26 prosenttia enemmän kuin näitä edeltävien kahden viikon aikana.

Viikolla 44 (1.–7.11.) koronatapauksia todettiin valtakunnallisesti noin 5100, kun kolmella edeltävällä viikolla tapauksia oli noin 3700–4200 viikossa.

Voipio-Pulkin mukaan tartuntamäärien yleiskuva on kaikilla alueilla selvästi nouseva. Ilmaantuvuusluvut ovat ”yhä erittäin korkeita” kaikissa ikäryhmissä, kertoi ylilääkäri Otto Helve THL:stä.

Sairaalahoidon tarve ei sen sijaan ole merkittävästi muuttunut viime viikkoina. Viikolla 44 erikoissairaanhoidon vuodeosastoille tuli yhteensä 119 uutta koronaviruspotilasta. Viimeisten viiden viikon aikana uusien erikoissairaanhoidon vuodeosastoille tulleiden koronaviruspotilaiden viikoittainen määrä on vaihdellut 110 ja 135 potilaan välillä.

Tehohoitoon tuli viime viikolla 20 uutta koronaviruspotilasta. Tehohoitoon tulleiden viikoittainen määrä on vaihdellut 13–28 välillä viimeisen viiden viikon aikana.

Voipio-Pulkin mukaan viranomaiset ovat lukujen perusteella ihmetelleet, onko sairaalahoidon tarpeen kehityksessä havaittavissa minkäänlaista trendiä. Johtopäätös on, ettei ole.

”On jääty tällaiselle pienelle vuoristoradalle, jossa potilaita tulee vaihteleva määrä joka viikko”, Voipio-Pulkki kertoo.

Sairaalahoidon tarpeessa ei ole odotettavissa laskua, hän jatkoi.

Rokottamattomilla moninkertainen riski joutua sairaalahoitoon

Erikoissairaanhoitoon joutumisen riski on merkittävästi suurempi rokottamattomilla kuin kaksi kertaa rokotetuilla. Elo-lokakuussa 2021 rokottamattomat ovat joutuneet koronavirustartunnan vuoksi erikoissairaanhoitoon 19 kertaa useammin kuin kaksi kertaa rokotetut, THL ja STM kertovat.

Viikon 44 lopussa erikoissairaanhoidossa oli yhteensä 140 potilasta, joista 107 oli hoidossa vuodeosastoilla ja 33 teho-osastoilla. Viimeisen kuukauden aikana sairaalahoidon kuormitus on pysynyt keskimäärin samalla tasolla.

Rokottamattomat korostuvat myös ilmaantuvuustilastoissa. Helsingissä yli 12-vuotiaiden asukkaiden ryhmässä ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden oli kahden viikon jaksolla peräti hieman yli 800, kun kahdesti rokotettujen ryhmässä vastaava luku on noin 100. Koko Helsingin väestössä ilmaantuvuusluku on nyt noin 250.

Koronatestejä tehtiin viime viikolla yli 83 000. Testatuista näytteistä peräti 6,2 prosenttia oli positiivisia. Osuus on kasvanut verrattuna viikkoon 43, jolloin lukema oli 5,2 prosenttia. Viikkojen 41 ja 42 lukemat olivat tasoa 4,5-4,8 prosenttia.

LUE MYÖS: