Pääkaupunkiseudulla on linjattu uusista keinoista koronaepidemian huolestuttavan leviämisen hillitsemiseksi. Käyttöön otetaan muun muassa toimintamalli ”riskiravintoloiden” tunnistamiseksi ja suositus yksityistilaisuuksia koskien.

– Epidemiatilanne tulee jatkumaan pitkään, ja tavoitteenamme on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä niin, että yhteiskunnan toimintakyky pysyy samanaikaisesti mahdollisimman hyvänä, sanovat Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja heitä tukevat viranomaiset THL:stä, aluehallintovirastosta ja Husista.

Kaikki sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemät epidemian kiihtymisvaiheen määräykset ja suositukset on jo pantu toimeen pääkaupunkiseudulla, alueen koronakoordinaatioryhmä kertoi tiistain tiedotustilaisuudessa. Nyt päätetyt uudet alueelliset suositukset ja toimintamallit ”keskittyvät erityisesti epidemian leviämisen ehkäisemiseen ravintoloissa, yksityisissä ja julkisissa palveluissa sekä yksityistilaisuuksissa”.

Koronakoordinaatioryhmä on päättänyt pääkaupunkiseudun toimintamallista, jolla tehostetaan ravintoloiden tartuntatautilain mukaista valvontaa. Toimintamallin tavoite on puuttua täsmätoimin korostuneen riskin ravintoloihin ja riskikäyttäytymiseen.

– Toimintamallissa Hus ja kaupungit tunnistavat pääkaupunkiseudun korkean riskin ravintoloita, jotka eivät noudata tartuntatautilain ja sen mukaan annetun asetuksen mukaisia velvoitteita tai eivät muuten pysty varmistamaan terveysturvallisia olosuhteita. Etelä-Suomen aluehallintovirasto tarkastaa ravintolat kohdennetusti, ryhmä tiedottaa.

– Jos terveysturvallisuudessa esiintyy puutteita tai korkean riskin toiminta jatkuu, Etelä-Suomen aluehallintovirasto voi antaa määräyksiä toiminnan korjaamiseksi tai sulkea ravintolan määräajaksi. Toimintamalli tulee voimaan heti. Jos toimintamalli on tehokas, se voi parhaimmillaan johtaa siihen, ettei kaikkia ravintoloita yhtäläisesti koskevia uusia rajoitustoimia tarvita.

Lisäksi koronakoordinaatioryhmä suosittelee yksityisille elinkeinonharjoittajille, että ”ne edellyttävät asiakkailtaan kasvomaskin käyttämistä kaikissa tilanteissa”.

– Suositus koskee elinkeinonharjoittajia, joiden tiloissa tapahtuu asiakaskohtaamisia, kuten esimerkiksi kauppoja, kauppakeskuksia, kulttuuripalveluita ja urheilutapahtumia.

Voimassa oleva lainsäädäntö ei mahdollista kasvomaskin käyttövelvollisuuden asettamista julkisissa palveluissa, mutta koordinaatioryhmä ”suosittelee kuitenkin voimakkaasti kasvomaskin käyttöä kaikissa tilanteissa myös julkisten toimijoiden tiloissa ja palveluissa, kuten joukkoliikenteessä, kirjastoissa, museoissa ja muissa kulttuuripalveluissa”.

Lisäksi ryhmä päätti suositella vahvasti erityisen varovaisuuden ja pidättyväisyyden noudattamisesta yksityistilaisuuksien järjestämisessä. Merkittävä osa koronaviruksen leviämistilanteista on liittynyt yksityistilaisuuksiin tai vapaa-ajan viettoon yksityisissä tiloissa.

– Vahva suositus koskee esimerkiksi yksityisjuhlien ja vapaa-ajanviettoon tai opiskeluun liittyvien tilaisuuksien järjestämistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen kertoi koordinaatioryhmän tilaisuudessa, että Suomen epidemiatilanne on ”aika pitkälle muuttunut viimeisten viikkojen, kuukauden aikana”. Tartuntamäärät ovat nousseet tasaisesti ja kiihtymisvaihetta seuraavan leviämisvaiheen uhka on Salmisen mukaan nyt todellinen ainakin alueellisesti.

Tiistaina uusia tartuntoja raportoitiin 227 kappaletta. Salmisen mukaan tämä on ”syksyn korkein päiväkohtainen luku”, joskin tiistaina raportoidaan tyypillisesti viikonlopun jäljiltä viikon korkein luku.

Tiistain luku oli siinä mielessä poikkeuksellinen, että uusia tartuntoja ei kaupunkikohtaisesti kirjattu eniten Helsingissä, vaan johdossa uusissa tapauksissa oli Vaasa.

– Nyt on käynnissä sellainen vaihe, että yhä enemmän on paikallisia ryppäitä muualla maassa, Salminen kertoi.

Tästä huolimatta pääkaupunkiseutu on yhä epidemian keskus Suomessa.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti?

Kirjautumalla tästä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.