Euroopan lääkeviranomainen EMA on vakavasti huolissaan lääkkeiden ja varsinkin covid-19-infektion hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden saatavuudesta Euroopassa.

Osa EU:n jäsenvaltioista kärsii jo nyt tai arvelee pian kärsivänsä koronainfektion hoidossa tarvittavista lääkkeistä, kertoo EMA. Näitä ovat esimerkiksi tehohoidossa käytetytä tietyt antibiootit, nukutusaineet ja lihasrelaksantit sekä kokeelliset koronalääkkeet.

Tämän vuoksi EU käynnistää toimenpiteitä, joilla on tarkoitus lievittää pandemian lääkkeiden hankinnalle aiheuttamia haittoja.

EU on yhdessä lääketeollisuuden kanssa pystyttämässä uutta i-SPOC-järjestelmää (industry single point of contact), joka nopeuttaa teollisuuden ja EU-viranomaisten tiedonvaihtoa lääkepulasta.

Jokainen lääkeyhtiö raportoi järjestelmän kautta koronainfektion hoidon kannalta kriittisten lääkkeiden puutteesta suoraan EMA:lle. Yhtiöt raportoivat edelleen lääkepulasta myös kansallisille lääkeviranomaisille.

Uusi mekanismi antaa viranomaisille paremman yleiskuvan lääketilanteesta ja mahdollisuuden ehkä puuttua uhkaavan valmistepulaan ajoissa.

EMA ja EU neuvottelevat lääkeyhtiöiden kanssa myös koronainfektion hoitoon liittyvien lääkkeiden tuotannon kasvattamisesta. Viranomaiset pohtivat myös, onko olemassa sääntelyä, jota väliaikaisesti pandemian aikana helpottamalla voitaisiin lisätä kriittisten lääkkeiden saatavuutta.

Lääkepula on normaalisti kansallisella tasolla hoidettava asia, mutta EMA:n mukaan sitä on pyydetty koordinoijan rooliin ja tukemaan aktiivisesti jäsenvaltioiden ponnisteluja pulan ratkaisemiseksi tämän poikkeuksellisen terveyskriisin aikana.

Tätä uudentyyppistä toimintaa ei voida toteuttaa vanhojen mekanismien avulla, joten EMA:n on nopeasti luotava uusia käytäntöjä.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.