Koronaepidemia ei vaikuta potilasvahinkolain korvausperusteisiin vaikka epidemia on aiheuttanut lisätyötä terveydenhuollossa ja toisaalta palveluita on ajettu alas.

– Jos tarpeelliset tutkimukset tai hoito ovat viivästyneet todella koronan takia, on kyse resurssipulasta, josta johtuvaa vahinkoa ei korvata potilasvakuutuksesta, toteaa potilasvahinkoasioihin keskittyneen lakitoimiston johtaja, varatuomari Joni Siikavirta tiedotteessa.

Korona ei kuitenkaan ole automaattinen peruste olla hoitamatta eikä sitä saa käyttää tekosyynä olla korvaamatta puutteellisesta hoidosta aiheutuneita potilasvahinkoja. Laissa tarkoitettua kokeneen terveydenhuollon ammattihenkilön ammattistandardia arvioidaan normaaliin tapaan.

– Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa hoidon tarpeen ja kiireellisyysasteen asianmukainen arviointi korostuu entisestään, Siikavirta toteaa.

Jos hoidon tarve tai kiireellisyysaste on arvioitu potilaan kohdalla virheellisesti ja julkisen puolen käytettävissä olevat resurssit on kohdennettu väärin, ja tästä virhearviosta on aiheutunut ylimääräistä henkilövahinkoa, tulee se korvata potilasvakuutuksesta.

Potilasvakuutuskeskuksessa epidemia on näkynyt ensin hiljentymisenä.

– Epidemian aikana potilasvahinkoilmoitusten määrä on vähentynyt, ja se tulee todennäköisesti tilapäisesti edelleen vähenemään sen vuoksi, että toimenpiteitä ja hoitokäyntejä terveydenhuollossa on kevään aikana ollut aiempaa vähemmän, sanoo tiedotteessa Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Minna Plit-Turunen.

Toisaalta Potilasvakuutuskeskukselle on jo tullut joitakin koronaepidemiaan liittyviä vahinkoilmoituksia, esimerkiksi hoitoon pääsyn viiveisiin ja toimintayksiköissä saatuihin tartuntoihin liittyen. Näiden ilmoitusten määrä tulee todennäköisesti jatkossa lisääntymään.

– Jos potilas on saanut koronavirustartunnan asioidessaan potilaana terveydenhuollossa, saattaa kyse olla potilasvahinkolain mukaan korvattavasta infektiovahingosta. Korvattavuuden kannalta on merkitystä sillä, kuinka lievän tai vakavan sairauden takia potilas on tartunnan saadessaan ollut terveydenhuollossa ja kuinka vakavan taudin hän on koronaviruksen takia saanut. Jos syy potilaana oloon on ollut lievä ja koronaviruksen aiheuttama tauti vakava, tulisi vahinko katsoa potilasvakuutuksesta korvattavaksi, arvioi Siikavirta.