Osana Kysin covid-19 epidemian varautumissuunnitelmaa ovat laajamittaiset moniammatillisen henkilöstön täydennyskoulutukset.

Koulutusten tavoitteena on varmistaa henkilöstön osaaminen covid-19-infektiopotilaiden hoitamisessa ja taata potilaiden hoitaminen turvallisesti ja laadukkaasti poikkeustilanteesta huolimatta.

– Suojapukeutumisen osaaminen on jokaisen terveysalan ammattilaisen vastuulla. Tähän liittyvä koulutus aloitettiin jo tammikuussa heti varautumisen alettua, kertoo opetusylihoitaja Minna Taam-Ukkonen.

Maaliskuun puolivälissä kouluttautuminen sai lisävauhtia usealla eri koulutuslinjalla.

Leikkaussalin henkilökuntaa on perehdytetty ja koulutettu tehohoitoon. Vuodeosastojen ja poliklinikoiden henkilöstöä on perehdytetty hengitysvajauspotilaan hoitoon. Suojapukeutumiskoulutusta on annettu kaikille potilastyössä ja mahdollisesti potilaan kanssa samoissa tiloissa oleville henkilöille.

Tähän mennessä suojapukeutumisen perehdytyksen on Kysissä saanut noin 1 300 henkilöä. Hengitysvajauspotilaan hoitoon on koulutettu 315 lääkäriä ja hoitajaa.

– Teho-osastolla tapahtuvassa koulutuksessa oppimisen tukena on käytetty Kysillä rakennettua verkko-oppimisympäristöä, jonka käytöstä ovat olleet kiinnostuneita myös muut sairaanhoitopiirit. Tämän lisäksi lähiopetus on toteutettu kokeneen tehohoitajan avulla, kertoo kouluttajalääkäri Kirsimarja Metsävainio.

Kysin Moodle verkko-oppimisympäristöön julkaistulla Teho- ja tehovalvontahoidon avoimella verkkokurssilla on jo yli 700 käyttäjää oman sairaalan ulkopuolelta. Tunnuksia luodaan jatkuvasti lisää.

Suurin osa käyttäjistä on Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä ja Kysin erityisvastuu-alueelta. Lisäksi käyttäjiä on muista yliopistollisista sairaaloista.

Verkkokurssin sisältö pohjautuu SoTeVi-hankkeessa tuotettuun sisältöön, jonka pohjalta luotiin kurssi ilman Kys-spesifejä sisältöjä nopealla aikataululla.

Myös lääkehoidon osaamista on varmennettu Kysissä eri henkilöstöryhmissä.

– Tavoitteena on ollut kouluttaa henkilöstöä laaja-alaisesti lääkehoidon toteuttamiseen, niihin liittyviin lääkehoitolupiin ja näin taata turvallinen lääkehoidon toteuttaminen myös poikkeustilanteessa, Taam-Ukkonen kertoo.

Erilaisia koulutuksia toteutettu yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Samanaikaisesti Kysissä on kehitetty itseopiskelumateriaalia, tuotettu videoita ja videoluentoja ja tehty kansallista verkostoitumistyötä materiaalien ja kokemusten jakamiseksi.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.