Koronatilanne vaikuttaa useiden terveydenhuoltoalan ammattilaisten kesälomiin. Tehyn kyselyyn vastanneista ammattilaisista neljännes kertoo koronatilanteen vaikuttavan siihen, miten heidän kesälomansa vahvistetaan.

Noin kolmannes kertoo lomia vahvistettavan tavallista myöhemmin. Joka kymmenes saa lomansa tavallista lyhyempänä.

Epävarmuus loman ajankohdasta ja lomajaksojen pilkkominen vaikuttaa työntekijöiden palautumiseen.

– Palautuminen olisi nyt erittäin tärkeää, jotta tehyläiset jaksavat tulevan kesän jälkeen tehdä työtä hoitovelan purkamiseksi. Työnantajien pitäisi nyt tehdä kaikkensa, jotta kesälomat voidaan pitää mahdollisimman normaalisti, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo Tehyn tiedotteessa.

Kyselyn perusteella tyypillisin kesälomajakson pituus on enintään neljä viikkoa. Siihen on mahdollisuus yli puolella vastanneista. Noin viidenneksellä loman enimmäispituus on kolme viikkoa. Vajaa kymmenen prosenttia saa enintään kahden viikon tai yli neljän viikon kesälomajakson.

Vastauksissa ei ilmennyt suuria eroja yksityisen ja julkisen sektorin välillä.

Kyselyyn vastasi 4494 tehyläistä Tehy-sovelluksen kautta 23.4.-2.5.