Lääkealan turvallisuusvirastoon Fimeaan tulvii kyselyjä yrityksiltä, jotka haluavat hakea poikkeuslupaa tuoda markkinoille uusia lääkinnällisiä laitteita koronakriisin takia.

Suurin osa poikkeuslupaa hakevista yrityksistä on maahantuojia, jotka haluaisivat tuoda markkinoille suojatakkeja, suojakäsineitä ja suu-nenäsuojaimia. Vaikka kyselyitä tulee paljon, Fimeassa ei ole syntynyt lääkinnällisten laitteiden käsittelyruuhkaa toistaiseksi koronakriisin takia.

Fimea on saanut myös alle kymmenen yhteydenottoa suomalaisyrityksiltä, jotka haluaisivat alkaa itse tehdä jotakin lääkinnällisenä laitteena pidettävää tuotetta, mutta jotka eivät ole ennen toimittaneet sellaisia terveydenhuoltoon.

Fimean vaatimukset ovat kuitenkin yllättäneet yritykset, jotka eivät ole perinteisesti toimineet lääkinnällisten laitteiden markkinoilla mutta nyt pyrkivät sinne.

– Tilanne on haastava kotimaisille toimijoille, jotka tulevat auttamaan mutta eivät tunne kenttää, ylitarkastaja Jari Knuuttila Fimeasta sanoo.

– Me neuvomme vaatimuksissa ja ohjaamme yrityksiä testilaboratorioihin tuotteen testaamiseksi.

Tosin eurooppalaiset tekniikan testilaboratoriot ovat ruuhkautuneet koronakriisin takia, kun niihin tulvii uusia lääkinnällisiä laitteita ja tarvikkeita testattaviksi.

Fimea voi myöntää määräaikaisen poikkeusluvan terveydenhuollon laitteen markkinoille saattamiseksi tai käyttöön ottamiseksi, vaikka laitteen vaatimustenmukaisuuden arviointia ei ole toteutettu laissa terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista säädetyllä tavalla.

Fimean antama poikkeuslupa perustuu EU-direktiiviin ja asetukseen.

Karkeasti sanoen säännösten mukaan tuotteen on oltava turvallinen ja sovelluttava siihen käyttöön, johon se tarkoitettu. Yleisluontoisten vaatimusten lisäksi tuotteilla on tarkempia vaatimuksia.

Valmistajan velvollisuus on osoittaa, että vaatimukset täyttyvät. Sen osoittamiseen yritys voi käyttää standardeja.

– Jotkut yritykset saattavat kokea, että me emme jousta riittävästi tässä tilanteessa, mutta Fimealla ei ole oikeutta poiketa olennaisista vaatimuksista, joita laki asettaa laitteelle, hän sanoo.

Fimea ei voi poiketa vaatimuksista edes poikkeustilanteessa.

– Tarvitsisimme sellaiseen jonkin ylemmän mandaatin, Jari Knuuttila sanoo.

Hän arvioi, että koronakriisin takia tuotekehitysvaiheessa voi olla useita uusia laitteita tai tarvikkeita, joille tullaan hakemaan Fimean poikkeuslupaa.

Knuuttilan mukaan testilaboratorioiden kapasiteetti on käynyt niukaksi Euroopassa lääkinnällisten laitteiden tuotteiden globalisaation takia.

Tuotteille, joita ei ole viime vuosina valmistettu Euroopassa, ei ole myöskään tarvittu testauskapasiteettia siinä mittakaavassa, jonka koronakriisi on tuonut.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.