Alkoholin kokonaiskulutus laski vuonna 2020, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta tilastosta. Kokonaiskulutuksen määrä väheni 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 5,2 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Vuoden aikana sataprosenttista alkoholia nautittiin 9,2 litraa asukasta kohti.

Laskun syyksi THL mainitsee vallitsevan koronapandemian ja sen myötä tehdyt rajoitustoimet. Kulutus laski erityisesti huhti–kesäkuussa.

Laskeva suunta ei ole poikkeuksellinen. Alkoholin kokonaiskulutuksen lasku on ollut Suomessa pitkäaikainen trendi. Alkoholin kokonaiskulutus on laskenut Suomessa vuodesta 2007 asti.

Tiedotteessa mainitaan viime vuoden kulutuksen vähenemisen taustalla olevan erityisesti alkoholin matkustajatuonnin raju väheneminen. Tämä vaikutti myös keskeisiin alkoholin tuontikanaviin kuten Ruotsin ja Viron risteilymatkoihin. Vuoden 2020 aikana matkustajatuonti väheni yli 50 prosenttia.

Sen sijaan ulkomaisen internetistä ostetun alkoholin määrä kasvoi 1,2 miljoonasta litrasta 1,9 miljoonaan litraan sataprosenttista alkoholia.

Ulkomaisen tuonnin tyrehtymisen takia myynti piristyi kotimaassa. Alkoholijuomien vähittäismyynti ja anniskelu kasvoi yhteenlaskettuna 0,4 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Kasvu kertoo alkoholin hankintakanavien muutoksesta. Ravintoloiden sulkeutumisen ja matkailun rajoittumisen takia kuluttajat ovat siirtyneet hankkimaan alkoholinsa kaupoista. Siellä myynnin kasvu näkyy myös tilastossa: Alkon ja päivittäistavarakauppojen vähittäismyynti nousi 6,8 prosenttia vuodesta 2019.

Vähittäiskaupan kasvu vaihteli alueittain painottuen eniten Etelä-Suomeen.