Rokotevastaisuuteen aiemmin liitetty ilmiö ”free riding”, vapaamatkustus näyttää liittyvän myös koronaviruspandemiaan, katsovat tutkijat. Ihmisten terveyden lukutaidon taso on heidän mukaansa aliarvioitu ongelma.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori Leena Paakkari ja saksalaisen Bielefeldin yliopiston Orkan Okan kirjoittavat arvostetussa The Lancet Public Health -lehdessä niin kutsutuista "friiraidereista" eli vapaamatkustajista, jotka eivät juuri välitä annetuista ohjeistuksista koronavirusepidemian ehkäisemiseksi.

– Free riding' -ilmiötä on kansanterveyteen liittyvässä keskustelussa pohdittu lähinnä rokotevastaisuuden yhteydessä, mutta nyt koronaviruspandemiaan liittyen samaa ilmiötä on havaittavissa, Paakkari sanoo tiedotteessa.

Tutkijoiden mukaan poikkeusaika nostaa esiin kysymyksiä ihmisoikeuksista ja yksilön vapaudesta, eettisestä vastuullisuudesta ja toimista väestön terveyden suojelemiseksi.

Kun valtaosa ihmisistä toimii vastuullisesti ja kollektiivista hyvää tavoitellen noudattamalla suosituksia ja rajoituksia viruksen leviämisen estämiseksi, vapaamatkustajat nauttivat suosituksia noudattavien kansalaisten luomasta kollektiivisesta edusta eli alentuneesta koronatartuntariskistä osallistumatta itse sen rakentamiseen.

Vapaamatkustajat jättävät tietoisesti huomioimatta kansalliset suositukset pandemian leviämisen estämiseksi, koska he arvioivat henkilökohtaisen riskin pieneksi tai arvostavat jotain muuta asiaa enemmän. He esimerkiksi kokoontuvat isoissa ryhmissä välittämättä kehotteista rajoittaa fyysisiä kontakteja, koska ’jos he saavat tartunnan, he saavat tartunnan.

Kyse on tahtotilasta, mutta myös muun muassa osaamisen riittävyydestä reagoida annettuihin velvoitteisiin.

– Sen lisäksi, että pitää tietää, miten kädet pestään oikein tai mistä löytyy luotettavaa koronavirukseen liittyvää informaatiota, niin pitää pystyä arvioimaan oman toiminnan vaikutuksia muihin ihmisiin ja osallistumaan yhteisen hyvän rakentamiseen. Vaaditaan riittävää ja monipuolista terveyden lukutaitoa. Nopeasti levinnyt koronaviruspandemia osoitti, että ihmisten terveyden lukutaidon taso on aliarvioitu ongelma, kun odotetaan nopeita muutoksia arjen toimintatapoihin, Paakkari sanoo.

Kansainvälisessä uutisoinnissa on havaittavissa myös, että vapaamatkustajia katsotaan löytyvän myös poliittisissa päättäjissä.

– Monissa länsimaissa väestön tarve kehittää väestön terveyden lukutaitoa on liitetty lähinnä erilaisten tarttumattomien tautien ehkäisyyn, mutta koronaviruspandemia nosti sen osaksi globaalia keskustelua tarttuvien tautien leviämisen ehkäisemiseksi.

Alkuperäinen kommenttiartikkeli julkaistiin The Lancet Public Health -lehdessä 14. huhtikuuta.