Koronavuoden aikana on luotu hyviäkin käytäntöjä hoivakodeissa, kirjoittaa Attendon laatujohtaja Pekka Hard blogissaan ja pohtii koronan tuomia oppeja.

Hardin mukaan Attendon hoivakodeissa asukkaiden ulkoilukerrat eivät ole koronan takia vähentyneet muuten kuin huhtikuussa 2020. Silloin ne vähenivät 33 prosenttia edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna. Toukokuusta 2020 lähtien ulkoilut lisääntyivät vuoden takaiseen verrattuna.

Hardin mukaan ulkoilua ja arkiliikuntaa harrastettiin hoivakodissa enemmän jo senkin vuoksi, että hoivakodin ulkopuolisia asiointikäyntejä jouduttiin vähentämään.

Hardin mukaan asukkaiden hyvinvointi ja toimintakyky näyttävät vastoin yleistä luuloa parantuneen koronavuoden aikana. Toimintakyvyn arvioinnin (RAI) tulosten perusteella asukkaita, jotka kokevat perustoimintojensa heikentyneen kuluneen vuoden aikana, on jopa kymmenen prosenttia vähemmän aiempaan verrattuna. Myös monilääkitystä tarvitsevien asukkaiden määrä väheni kymmenen prosenttia, kirjoittaa Hard.

Tiedot on koottu 260 ikäihmisten hoivakodista.

Ikäihmisten hoivakodeissa asukkaiden päivystyskäynnit sairaalassa vähenivät ensimmäisenä koronakeväänä jopa kolmanneksella. Hardin mukaan tarpeettoman terveydenhuollon palveluiden käytön vähentäminen parantaa ikäihmisten hyvinvointia, sillä jo pelkkä kuljetus sairaalaan on kuormittava kokemus.

Hardin mukaan myös hygieniakäytännöt ovat koronan takia parantuneet. Korona-aikana asukkaiden terveyden suojaamiseksi on kiinnitetty erityistä huomiota hygieniaan, ja monista hyvistä hygieniakäytännöistä on tullut osa arkea ja ne ovat lisänneet osaamista ja ymmärrystä sairauksien ennaltaehkäisyssä.