Eläkkeelle siirtyminen on lykkääntynyt poikkeuksellisen paljon kahden koronavuoden aikana, kertoo Eläketurvakeskus (ETK). Vuonna 2020 keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousi viidellä kuukaudella ja viime vuonna kasvua tuli peräti kuusi kuukautta.

Vuonna 2021 suomalaisten eläkkeellesiirtymisiän odote oli 62,4 vuotta.

ETK:n kehityspäällikkö Jari Kannisto kertoo tiedotteessa, että eläkkeellesiirtymisiän nousun taustalla ovat eläkeuudistus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrän väheneminen.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä oli ETK:n mukaan koko mittaushistorian alhaisin. Viime vuonna työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 17 500 henkilöä. Määrä väheni 1 600 henkilöllä eli noin kahdella prosentilla edellisestä vuodesta.

Muutosta kuvaillaan tiedotteessa ”yllättäväksi”.

Onko kyse poikkeuksellisesta korona-ajasta vai onko muutos pysyvä?

Kannisto arvioi, että suomalaisten terveydentila on tuskin kohentunut näin paljon korona-aikana.

”Sen sijaan hoitovelka lienee kasvanut, kun poikkeusoloissa ei hakeuduta lääkäriin. On varsin todennäköistä, että työkyvyttömien määrä nousee pandemian jälkeen”, sanoo Kannisto.

Kuusikymppisten työllisyys koheni

60–64-vuotiaiden työllisyysaste (56,9 prosenttia) nousi puoli prosenttiyksikköä vuonna 2021.

Ikäryhmän työllisyysaste on ETK:n mukaan kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Vuosituhannen alussa luku oli puolet nykyisestä. Viime vuosina työllisyysastetta on parantanut erityisesti eläkeuudistuksessa sovittu eläkeiän nosto.

”Työurat ovat pidentyneet selvästi. Ikääntyneiden, 60–64-vuotiaiden, työllisyysaste on parantunut lähes kymmenen prosenttiyksikköä eläkeuudistuksen jälkeen. Viime vuonna se oli tilastohistorian korkein”, Kannisto kertoo.