Korkeavirtaushappihoito on kustannusvaikuttavampi ja tehokkaampi hoitomuoto kuin tavanomainen lisähapenanto imeväisikäisten bronkioliitin eli ilmatiehyttulehduksen hoidossa. Hypertonisia keittosuolaliuosinhalaatioita taas ei pitäisi käyttää rutiinisti bronkioliitin hoidossa. Asia selviää terveystieteiden maisteri Paula Heikkilän väitöstutkimuksesta.

Bronkioliitin sairaalahoidosta kustannuksia kertyy erityisesti tehohoidosta. Korkeavirtaushappihoito näyttää vähentävän tehohoidon tarvetta ja siten myös sairaalahoidon kustannuksia. Lisäksi se vaikuttaa olevan turvallinen hoito lapselle.

Heikkilän mukaan tutkimuksia korkeavirtaushappihoidosta on kuitenkin tehty vasta vähän, ja siksi sen käyttöä bronkioliitin hoidossa on edelleen tärkeää tutkia.

- Hypertonisia keittosuolaliuosinhalaatioita ei pitäisi enää käyttää rutiinisti sairaalahoidossa. Niillä saatava hyöty on niin vähäistä, ettei käytöllä synny todellisia säästöjä sairaalahoidossa. Lisäksi ne eivät välttämättä edes helpota lapsen vointia, Heikkilä toteaa Tampereen yliopiston tiedotteessa.

Heikkilä selvitti tutkimuksessaan bronkioliitin sairaalahoidon kustannuksia Taysissa vuosina 2000-12.

Sairaalahoidon hoitojaksokohtaiset kustannukset olivat keskimäärin 8 061 euroa, kun hoitoon liittyi tehohoitojakso, 1 834 euroa, kun hoito oli toteutettu vuodeosastolla ja 359 euroa, kun hoitoa oli annettu vain polikliinisesti.

Bronkioliittia esiintyy tyypillisimmin alle kuuden kuukauden ikäisillä lapsilla, ja Suomessa yläikärajana pidetään 12 kuukauden ikää. Bronkioliitti on viruksen aiheuttama infektio, joka alkaa tavallisilla ylähengitystieinfektion oireilla – nuhalla ja yskällä. Muutaman päivän kuluessa oireet hankaloituvat.

Useat lapset päätyvät bronkioliitin takia sairaalahoitoon vuosittain. Uutena, lupaavana hoitomuotona on esitetty korkeavirtaushappihoitoa, jonka avulla voidaan tukea lapsen hengitystä. Toinen viime vuosina lupaavana pidetty hoitomuoto on hypertoniset keittosuolaliuosinhalaatiot. Myös niiden avulla on pyritty helpottamaan lapsen hengitystä. Aiempien tutkimusten mukaan bronkioliitin hoidossa ei ole havaittu olevan hyötyä muista lääkkeistä, kuten antibiooteista, kortisonista tai astmalääkkeistä.