Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta tulee voimaan 1.1.2021. Lain tarkoituksena on turvata korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelujen tasalaatuisuus ja saavutettavuus valtakunnallisesti. Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta Kelalle.

Vuoden 2021 alussa YTHS:n asiakasmäärä yli tuplaantuu, kun palveluiden piiriin tulevat kaikki korkeakouluissa tutkintoa opiskelevat. Tämä edellyttää laajempaa palveluverkkoa, kasvavaa henkilöstömäärää ja uudenlaista palvelumallia.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut kattavat terveyden- ja sairaanhoidon lisäksi opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn sekä opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvoinnin edistämisen. YTHS:n uuden palvelumallin keskiössä ovat lähipalveluja tuottavat korkeakoulu- ja opintoalakohtaiset vastuutiimit sekä valtakunnallisesti tuotettavat digitaaliset asiointi- ja etäpalvelut.

Kaikilla YTHS:n asiakkailla on käytössä sama palveluvalikoima opiskelupaikkakunnassa riippumatta.

YTHS:n palveluverkko on syksyn aikana tarkentunut opiskelupaikkakunnilla tarjottavan opetuksen ja opiskelijamäärien mukaisesti. Vuoden 2021 alusta YTHS:n lähivastaanottopalveluja on saatavana 45 paikkakunnalla. YTHS:n omia palvelupisteitä on 23.

95 prosenttia kaikista korkeakouluopiskelijoista on YTHS:n omien palvelupisteiden piirissä.

Kela kerää jatkossa korkeakouluopiskelijoilta terveydenhoitomaksun, joka on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021. Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksu on luonteeltaan vero eikä maksu, sillä se ei ole käyntimaksu tai maksu opiskelijan saamasta yksilöidystä palvelusta.

Maksu on tarkoitettu yleisesti opiskeluterveydenhuollon rahoittamiseen. Opiskelija ei saa laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti. Valtio rahoittaa 77 prosenttia korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta, ja loput 23 prosenttia rahoitetaan opiskelijoiden maksamilla terveydenhoitomaksuilla.