Tänä syksynä ja varsinkin lähiviikkoina vietetään ratkaisun hetkiä siinä, toteutuuko ja missä laajuudessa rakenteilla oleva työeläkevakuuttaja Kevan, kuntien ja sairaanhoitopiirien yhteinen työterveyshuolto, Taimi Oy.

Sen on tarkoitus toimia in-house-periaatteella eli tuottaa kilpailuttamatta työterveyspalvelut omistajien omille työntekijöille.

Valmisteluryhmässä on Kevan lisäksi toistakymmentä tahoa kuntaa tai kuntayhtymää. Hankkeen toteutuminen vaatii Kevan selvitysmiehen Samuli Salanterän mukaan parin kolmen suuremman toimijan mukaan tuloa. Erityisesti Husin 13. joulukuuta pidettävä valtuusto on tässä suhteessa ratkaiseva.

Husin hallitus on jo ilmoittanut haluavansa sairaanhoitopiirin lähtevän mukaan hankkeeseen mukaan, koska se näkee Taimi Oy:ssä merkittäviä etuja piirin toiminnalle.

– Julkisesti rahoitettu työterveyshuolto voi jatkossa edelleen tukeutua Husin diagnostiikkaan ja muihin Husin tuottamiin palveluihin sidosyksikkösuhteen kautta, perustellaan sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirjassa 3. joulukuuta.

Kannanotossa kuultaa tulevaisuuden taistelu potilasvirtojen ohjaamisesta erikoissairaanhoitoon ja tukipalveluihin. Työterveyshuollolla sanotaan olevan siinä merkittävä rooli sisäänheittäjänä.

Tämän vuoksi on kiintoisaa seurata, toteutuuko Kevan johdolla kaavailtu kuntien ja kuntayhtymien työterveysketju Taimi Oy.

Sisäänheittäjän roolista puhumisen taustalla on visio siitä, että kaavaillut yksityiset ja julkisiset sote-keskukset ja potilaan valinnanvapaus toteutuvat. Silloin erityisen houkuttelevia kansalaisille tulevat olemaan ne sote-keskukset, joiden yhteydessä on oma työterveyshuolto. Se kun takaa joustavan hoitoon pääsyn: kansalainen voi ehkä saada sote-keskuksen kautta kätevästi en hoidon, mitä työterveys ei kata.

Yksityinen sote-keskus ja työterveyshuolto on taipuvainen ohjaamaan potilaansa oman ketjunsa päiväkirurgiaan ja muihin helppoihin toimenpiteisiin. Jos kaikki työterveyshuollot kuuluvat yksityisille ketjuille, julkisen erikoissairaanhoidon rooliksi saattaa pahimmillaan jäädä vain raskaan ja kalliin erikoissairaanhoidon ja komplikaatioiden hoito.

Se ei tee hyvää maakuntien taloudelle.

Tältä kannalta hanketta näyttää tarkastelevan myös esimerkiksi Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen. Hän toivoo piirinsä hallituksen tekevän alkavalla viikolla päätöksen lähteä mukaan Taimi Oy:hyn.

– Ratkaisu olisi tässä kohtaa vähiten riskejä sisältävä. Saadaan vahva toimija taustalle, ja tällä ratkaisulla potilasvirtojen ohjaaminen onnistuu parhaiten, Kinnunen sanoo.

Hän arvelee laajan yhteisen työterveyskonsernin myös tuovan uudenlaisia toimintatapoja ja erityisosaamista kuntien saataville.

Kaikki kunnat ja sairaanhoitopiirit eivät näe julkista työterveyden in-house-konsernia ongelmattomana.

– On edelleen epäselvää, mitä konkreettista lisäarvoa järjestely meille toisi ja millä aikavälillä hyöty toteutuisi, Hämeenlinnan kaupungin liiketoimintajohtaja Pauliina Rautiainen sanoo.

Hämeenlinna ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri jättäytyivätkin marraskuussa pois Keva-kuviosta.

– Toistaiseksi, Rautiainen tarkentaa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä pitää Taimi Oy:tä potentiaalisena reittinä kohti isoa kansallista, julkisomisteista työterveystoimijaa, jolla voi olla kyvykkyyttä kehittää julkisen sektorin työterveyspalveluja ja ehkä parempaa kustannustehokkuutta.

Samalla hän on skeptinen niiden hyötyjen suhteen, millä hanketta kaupataan kunnille. Yksi niistä on se, että Taimi Oy auttaa kuntia kehittämään työterveyshuoltonsa digitaalisuutta. Setälä ei usko, että yhteistyöstä olisi hänen Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien omistamalle Länsirannikon Työterveys Oy:lle juuri hyötyä.

– Työterveysyhtiöllämme on jo käytössä moderni potilastietojärjestelmä, joka on sama kuin monilla muilla toimijoilla. Sen lisäksi meillä on nyt käytössä tai ensi vuonna käyttöön otettavissa muun muassa sähköisen ajanvarauksen, sähköisten lomakkeiden ja etävastaanoton toiminnallisuudet.

Setälää mietityttää myös esimerkiksi hankkeen myyntiväite ”Keva voisi tarjota kehittämispalveluja” Taimi Oy:n osakkaille.

– Keva tarjoaa jo nyt asiantuntijapalveluja, mutta meillä ei ole tietoa, mitä kehittämispalveluja Kevalla olisi tarjota ja missä vaiheessa.

Kriittinen Setälä lupaa kuitenkin, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri harkitsee ensi vuoden puolella uudelleen Taimi Oy-hankkeen hyötyjä ja haittoja.

Juttuun on lisätty Leena Setälän osuus 7.12.2018 kello 14:58.