Viestintäkonsultti ja tietokirjailija Jukka Saksi on kerännyt vuosien varrella noin kahdeltatuhannelta valmentamaltaan lähijohtajalta ja esihenkilöltä kokemuksia siitä, mitkä asiat estävät heidän työhönsä liittyvää viestintää.

Hän on havainnut, että sote-sektorilla erityisesti nyt keskijohto on kovassa painetilanteessa ja korkea itsekriittisyys nousee esteeksi.

”On yleistä, että vastuulliset ja täsmälliset ihmiset haluaisivat, että heidän tuottamansa viestintä olisi mahdollisimman valmista ja sille löytyy selkeä syy-seuraussuhde. Epäselvä toimintaympäristö haastaa sitä”, Saksi kertoo tiedotteessa.

Suurin este sote-lähijohdon viestinnälle on tunne siitä, ettei viestintään ole tarpeeksi aikaa.

”Painava juurisyy taustalla on, ettei viestintää ole kirjattu henkilöiden tehtävänkuviin, joten sitä tehdään, jos muista tehtävistä jää aikaa”, Saksi sanoo.

Matkasta kertominen on usein kiinnostavampaa kuin valmiista asioista tiedottaminen.

Kaikki lähijohtajat eivät koe tilannetta yhtä vaikeaksi kuin muut. Saksin mukaan seuratuimmat lähijohtajat ovat löytäneet oman tapansa kertoa keskeneräisistäkin asioista.

”Somessa, blogeissa ja muissa itse tuotetuissa sisällöissä matkasta kertominen on usein kiinnostavampaa kuin valmiista asioista tiedottaminen. Siinä piilee iso sote-sektorin johtajuusviestinnän potentiaali.”

Pelko joutumisesta vihapuheen ja maalittamisen kohteeksi näyttää myös estävän viestimistä. On viestintäteemoja, joissa on vaikea olla joutumatta hyökkäysten kohteeksi, esimerkkeinä rokotteet, mutta Saksi näkee tällaisistakin asioista viestimisessä mahdollisuuksia.

”Useimmiten voi omalla viestintäsävyllä vaikuttaa siihen, minkälaista kohtelua osakseen saa. Jos laukoo mustavalkoisia totuuksia ja haukkuu toisia, saa takuuvarmasti negatiivista kohtelua osakseen. Rakentava, ratkaisukeskeinen ja toisia kunnioittava viestintätyyli vaatii harjoittelua, mutta kannattaa.”

Saksi nostaa esille myös työyhteisön kulttuurin merkityksen. Se voi rohkaista tai lannistaa. Pahimmillaan kulttuuri estää viestimästä parhaimpiakin viestijöitä ja parhaimmillaan se kannustaa löytämään oman tapansa kertoa yhteisöstä ulospäin.

”Tämä olisi kaikkien sote-johtajien tärkeä ymmärtää. Jos toivotaan, että ihmiset viestivät ja työyhteisö näyttäytyy ulospäin dynaamiselta, tulee viestintään allokoida aikaa, viestintätoimia huomioida ja niistä palkita jollain tavoin.”

Lisäksi on syytä Saksin mukaan antaa työntekijöille konkreettista valmennusta, jotta piilevä potentiaali ja parhaat sisältöideat löydetään käyttöön.

”Niillä on nyt työvoimapulan aikana tärkeä rooli.”