Euroopan komissio hyväksyi suun kautta otettavan kannabidiolin lisähoidoksi kahden vaikeamuotoisen epilepsian oireiden hoitoon, kertoo Medscape.

Kannabidioli hyväksyttiin lisähoidoksi, kun sitä käytetään yhdessä klobatsaamin kanssa vähintään kaksivuotiaiden Lennox-Gastaut’n oireyhtymän tai Dravetin oireyhtymää sairastavien hoidossa.

Lennox-Gastaut'n oireyhtymä (LGS) on lapsuusiän epilepsioiden vaikeimpia muotoja. Se puhkeaa kahdeksaan ikävuoteen mennessä. Sairauteen kuuluu useita kohtaustyyppejä ja se voi johtaa kehitysvammaisuuteen.

Dravet'n oireyhtymä on geneettinen lapsuusiän epilepsia, joka usein johtaa motorisen ja älyllisen kehityksen viiveisiin. Epilepsiakohtaukset ovat monimuotoisia, pitkäkestoisia ja vaikeahoitoisia. Dravet'n oireyhtymään voi liittyä selittämättömän äkkikuoleman mahdollisuus

Vähensi merkittävästi epilepsiakohtausten esiintymistiheyttä.

Euroopan lääkeviranomainen EMA suositteli jo heinäkuussa kannabidiolin hyväksymistä yllä olevaan käyttöön.

Yhdysvaltain FDA antoi hyväksyntänsä jo aiemmin. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun FDA hyväksyy kannabislääkkeen. Myös Euroopan komissiolle nyt hyväksytty lääke on ensimmäinen kannabiskasvipohjaiselle lääkkeelle annettu indikaatio.

Euroopan komission hyväksyntä perustui neljään faasi 3 - tutkimukseen, joihin otti osaa yhteensä yli 714 potilasta, joilla oli jompikumpi syndrooma.

Placeboon verrattuna kannabidiolin ja toisen epilepsialääkkeen yhdistelmä vähensi merkittävästi epilepsiakohtausten esiintymistiheyttä.

Lue myös:

Tekoäly opettaa epilepsiaa parantumaan – Se on nyt dippainssi Hyttisen suuri haaste (MU 10.5.2019)

Epilepsian riskigeenien määrä kolminkertaistui – Tutkija löysivät yksitoista uutta altistavaa geeniä (MU 14.12.2018)

Ensimmäinen kannabidioli sai hyväksynnän FDA:lta (MU 26.6.2018)