Iso osa suomalaisnuorista kokee olevansa terveitä ja onnellisia, mutta monella heistä on myös huolia, joista ei pysty puhumaan kenellekään, ilmenee terveyspalveluyritys Mehiläisen tekemästä tutkimuksesta.

Tutkimukseen vastanneista nuorista 80 prosenttia kokee olevansa onnellinen ja 79 prosenttia myös olevansa terve. Samanaikaisesti 63 prosenttia kuitenkin koki olevansa yksin tiettyjen terveyshuoliensa kanssa.

Vaikeimmiksi teemoiksi käsitellä puhumalla nuoret mainitsivat alakuloisuuden tai masentuneisuuden, stressin ja stressinhallinnan, väsymyksen ja jaksamisen sekä yksinäisyyden. Näihin nuoret toivoisivat saavansa myös terveydenhuollon asiantuntijoilta tukea.

Psykologi Riitta Sarpaniemi Mehiläisestä kommentoi tuloksia toteamalla, että edelleen kehon ja mielen ajatellaan olevan kaksi itsenäistä toimijaa.

– Kehon sairastumisesta puhuminen on sallittua, mutta mielen sairastuminen koetaan häpeällisenä. Tätä näen vastaanotollani kaikissa ikäluokissa. Ihmisen näkeminen kokonaisuutena, yhteiskunnallinen asenteen muutos ja ilmiöiden arkipäiväistyminen ovat hyvin tärkeitä. Jo lapselle on tärkeä rakentua kokemus siitä, että ”minulla on lupa puhua”, Sarpaniemi toteaa tiedotteessa.

– Myös yksinäisyydestä puhumista leimaa häpeä. Helposti ajatellaan, että olenko luuseri, kun en ole haluttu.

Myös kehon terveys mietityttää nuoria ja nuoria aikuisia. Tutkimuksen mukaan nuorten kokemukseen omasta terveydestä vaikuttavat eniten liikunta ja uni.

Yli puolet tutkimukseen vastanneista nuorista pohtii ovatko omat terveysvaivat normaaleja. Noin viidennes heistä koki terveydentilansa huonona tai melko huonona. Syitä kokemuksen taustalla olivat liian vähäinen liikunnan harrastaminen, huonosti nukkuminen, yksipuolinen syöminen sekä se, ettei itsestä jakseta pitää huolta.

– Nuoret tunnistavat hyvin hyvinvointia tukevat elintavat tai niiden puutteen: liikunnalla on lukuisia terveyshyötyjä ja riittävän pitkät yöunet sekä monipuolinen ruokavalio ovat hyvän jaksamisen perusta. Kiireisen arjen keskellä perusasioita ei aina kuitenkaan muisteta tai jakseta priorisoida, ja se näkyy nopeasti hyvinvoinnissa, Mehiläisen yleislääkäri Riina Komonen sanoo tiedotteessa.