Suomessa käynnistetään yhteistyö, jonka on tarkoitus mahdollistaa kokonaan uudenlaiset lääkekeksinnöt.

Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Åbo Akademin perustama farmasian yhteistyö- ja tutkimusverkosto FinPharma hakee vauhtia regeneratiivisen lääketieteen keinoin tehtävään farmaseuttiseen tutkimukseen.

Regeneratiivinen lääketiede tarkoittaa geenien, solujen ja kudosten käyttöä toimintahäiriöiden hoitoon tai ihmiselimistön osien uudelleenluontiin.

FinPharman aloituswebinaari pidetään keskiviikkona 21. lokakuuta klo 13–16.

Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Åbo Akademin tutkijat esittelevät webinaarissa tutkimusaiheitaan, jotka liittyvät esimerkiksi biologisiin lääkkeisiin, hermoston rappeutumisen pysäyttämiseen tai lääkeaineiden ohjaamiseen tarkasti haluttuun kohteeseen.

Webinaari on englanninkielinen, ja siellä esiintyvät:

* Mikko Airavaara, professori (aloitus 1.1.2021), farmakologia ja lääkekehitys, Helsingin yliopisto: Modulation of proteostasis as therapeutic strategy for stroke and neurodegeneration

* Michael Jeltsch, apulaisprofessori, farmaseuttinen proteiinilääketutkimus, Helsingin yliopisto: Biologics as by-products of vascular biology research

* Piia Kokkonen, yliopistotutkija (tietokoneavusteinen lääkekehitys), Itä-Suomen yliopisto: RNA interference and RNA activation as drug targets

* Tatu Lajunen, yliopistotutkija (aloitus 1.4.2021), Targeted Delivery Technologies for Biomacromolecules, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto: Shining a guiding light for medical Uber deliveries – Active targeting and drug release at diseased site

* Tiina Sikanen, apulaisprofessori (aloitus 1.1.2021), farmakometabolomiikka, Helsingin yliopisto: Human-on-a-chip – More methodological diversity for development of medical treatments

* Merja Voutilainen, apulaisprofessori (aloitus 1.1.2021), regeneratiivinen farmakologia, Helsingin yliopisto: Can we halt and reverse neurodegeneration?

Juttuun on korjattu webinaarin päivä 19.10.2020 klo 9.10.