Vakaata ulkokehräsluun murtumaa on perinteisesti hoidettu kuuden viikon kipsihoidolla. Hoitoon on kuulunut murtuman paranemisen seuranta kontrolliröntgenkuvin yhden, kahden ja kuuden viikon kohdalla.

Nyt ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Tero Kortekangas osoitti väitöstutkimuksessaan osoittanut, että tämän tyypillisimmän nilkkamurtumatyypin hoitoajan voi turvallisesti puolittaa kolmeen viikkoon. Murtuma paranee silti tehokkaasti.

Väitöstutkimuksen mukaan hoito voidaan kipsaamisen sijaan toteuttaa myös kevyemmällä irrotettavalla nilkkatuella, ja hoito on silti yhtä tehokasta.

Myöskään rutiininomaisia röntgenkuvakontrolleja ei tarvita, mikäli vamma on hoidon alkuvaiheessa luotettavasti arvioitu vakaaksi nilkkamurtumaksi.

Nilkkamurtumapotilaan hoidon optimoinnilla voidaan saada merkittäviä kustannussäästöjä ja tarpeettomia röntgenkontrolleja vähentämällä vähennetään potilaaseen kohdistuvaa säteilyaltistusta, väitöstiedotteessa todetaan.