MIELI ry:n tekemässä kyselyssä kyselyssä maahan muuttaneille selvisi, että kolmannes vastaajista kärsii heikentyneestä mielenterveydestä korona-aikana. Kotouttamisohjelmaan osallistuneet kokivat vähemmän huolta ja kärsivät mielenterveyden heikentymisestä muita harvemmin.

Erittäin paljon tai jonkun verran huolissaan koronatilanteesta oli kolme neljästä vastaajista. Erittäin huolestuneita oli neljännes, ja jonkin verran huolissaan puolet vastaajista.

Vajaa puolet vastanneista oli huolissaan kansainvälisen liikkumisen rajoitusten vaikutuksista ja kertoi rajoitusten vaikuttavan omiin suunnitelmiin. Oma taloudellinen tilanne huolestutti runsasta kolmannesta vastaajista.

Kotimaan tilanteesta ylipäätään huolta kantoi 23 prosenttia, ja kotimaassa asuvien perhejäsenten taloudesta 13 prosenttia.

Kotouttamisohjelman osallistujat olivat vähemmän huolissaan, vähemmän stressautuneita, positiivisempia ja toiveikkaampia kuin esimerkiksi työllistetyt tai työttömät. Heistä vain 21 prosenttia kertoi heikentyneestä mielenterveydestä.

Kotouttamisohjelman osallistujat uskoivat kyselyn mukaan saavansa suomalaisilta viranomaisilta tarpeeksi tietoa. Verrattuna työssä kävijöihin tai työttömiin kotouttamisohjelman osallistujat kertoivat olevansa paremmin sopeutuneita korona-aikaan, ja saaneensa järjestettyä arkiasioita. Kun työttömistä 19 % ei tiennyt, mistä hakea apua, kotouttamisohjelmassa vailla tätä tietoa koki olevansa vain 8 %.

Kyselyn toteutti MIELI ry:n hanke Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa (MIOS-hanke) 16.4.–13.5. Kyselyyn oli mahdollista vastata 9 kielellä: suomeksi, englanniksi, venäjäksi, arabiaksi, turkiksi, thaiksi, somaliksi, ranskaksi tai farsiksi. Vastauksia tuli yhteensä 1 170. Vastaajista 67% on naisia ja 32% miehiä. Väestötasolla kyselyn vastaajat eivät ole edustava otos Suomessa asuvista eri kieli- ja kulttuurivähemmistöistä.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.