Ylemmät johtajat kokevat työuupumuksen hyvin arkaluontoisena ja henkilökohtaisena asiana, eikä siitä juuri puhuta ääneen työyhteisössä, kertoo tuore Jyväskylän yliopistossa tehty väitöstutkimus.

Työuupumus on ilmiö, joka jää usein tunnistamatta ja havaitsematta. Väitöstutkimus selvittää johtajien työuupumusta tarkastelemalla kolmen kunnan johtoryhmän jäsenen kertomuksia uupumuksesta.

– Työuupumus on kollektiivinen, koko johtoryhmää koskeva ongelma, josta saatetaan vaieta työyhteisön kesken, kertoo väitöskirjatutkija, sanoo väitöstutkimuksen tehnyt Annemaija Summanen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan työuupumus kohdistuu johtoryhmän jäseneen, ylimpään johtoon ja kunnissa henkilöstöjohtamisen ylimpään kärkeen. Esimiehen tuella on suuri merkitys ongelman syntymisessä ja ratkaisussa.

Työuupumuksen syynä on esimiehen tuen puute, johtajuusongelmat ja huono henkilöstöjohtaminen. Johtoryhmän jäsenten esimiehen tuki olisikin ensiarvoisen tärkeää työhyvinvoinnin parantamiseksi.

– Tällä voitaisiin osittain poistaa työuupumusta, kertoo Summanen.

Johtoryhmän jäsenen on myös itse oltava kiinnostunut hyvinvoinnistaan.

Ongelmien esiintuonnin lisäksi Summasen tutkimus esittää myös ratkaisuja työuupumuksen vähentämiseksi.

– Avoimuus on kaiken ydin. Ongelmat tulisi ottaa esille ja ilmiö tunnistaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tällöin pahin työuupumus voitaisiin ennaltaehkäistä.

Summanen kertoo, että johtoryhmän jäsenen on itse myös oltava kiinnostunut omasta työhyvinvoinnistaan, työkyvystään ja itsensä johtamisesta. Esimiesten jaksaminen ei tosiaankaan ole yhdentekevää työyhteisössä.

KTM Annemaija Summasen johtamisen väitöskirjaan "Kuntien johtoryhmän jäsenten työuupumuskertomuksia. Kiistäen, sinnitellen, selviytyen vai puolustaen" voi tutustua täällä.

Lue myös:

Työuupumus haastaa työterveyshuollon ja työpaikat – Työhön paluun tuen käytännöt vaihtelevat ja tuki on epätasalaatuista (MU 27.5.2019)

Uupumusta voi nyt mitata – MS-taudin suositukseen lisättiin kaksi jaksamisen mittaria (MU 7.12.2017)

Työterveyslääkäri Misa Miihkinen kertoo kohdalleen osuneen vaikean potilastapauksen: Pitkään jatkunut työuupumus (MU 9.3.2018)