Mediuutisten toimitus valitsi tiistaina 11. joulukuuta sata vuoden 2018 tärkeintä terveysalan vaikuttajaa. Valinta tehtiin nyt 18. kertaa.

Terveysalan 100 vaikuttajaa -lista on jaettu kymmeneen kategoriaan: Top 10, Keskustelunherättäjät, Yritysmaailma, Digistit, Kandien valinnat, Arjen kehittäjät, Yhteistyön edistäjät, Uudistajat, Pitkäjänteiset ja Vuoden väitökset.

Top 10 ja Kandien valinta -listoissa vaikuttajat ovat järjestyksessä sijoituksensa mukaan, mutta muiden kategorioiden vaikuttajat ovat sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Top 10

Juhani Knuuti

Valtakunnallisen PET-keskuksen johtaja, professori, Turun yliopisto. Huuhaa-tiedon vastustaja nro 1. Antidootti-portaali monistui Vastalääkkeeksi, kun opiskelijat aloittivat Knuutin aloitteesta vastalaake.fi-sivuston ja mediakoulutuksen.

Anu Mähönen ja Tiina Nikkanen

Neuvolatoiminnan vastuulääkäri ja äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitaja, Hämeenlinnan kaupunki. Hämeenlinnan neuvoloiden Savuttomat vauvat -kampanja on onnistunut tavoitteessaan vähentää vauvaa odottavien perheiden tupakointia.

Kerstin Carlsson

Toimialajohtaja, apteekkari, Hus Apteekki. Isossa roolissa lääkkeiden kilpailutuksissa ja johtaa Suomen suurinta lääkkeiden hankintarengasta. Ollut keskeisessä roolissa riskinjakomallien käyttöönotossa. Kilpailutti C-hepatiittilääkkeet valtakunnallisesti ja sai hinnan sille tasolle, että hoitoa voidaan alkaa antaa kaikille kantajille.

Jani Ahonala

Toimitusjohtaja, Noona. Onnistunut startup-yrittäjä, jonka kehittämän Noonan yhdysvaltalainen Varian osti syksyllä. Kehittänyt syöpäpotilaiden hoidon tueksi ratkaisun, joka auttaa potilaita, henkilökuntaa ja jatkossa myös lääkekehitystä. Husilla ollut tärkeä rooli kehitystyössä.

Arho Virkki

Johtaja, Auria-tietopalvelut, Tyksin kliininen tietopalvelu. Maalailevan tekoälypuheen keskellä kehittää käytännössä Tyksin tietoallasta ja kouluttaa dataosaajia terveydenhuoltoon. Tyksissä on yksi Suomen kehittyneimmistä kliinisistä tietoaltaista.

Satu-Liisa Pauniaho

Apulaisylilääkäri, Tays Ensiapu Acuta. Sitkeä päivystyksen ylilääkäri, joka uskaltaa sinnikkäästi nostaa epäkohdat esiin, jotta potilaiden parempi hoito voi toteutua.

Sinikka Münte

TutKA-linjajohtaja, Hyks. Havahtui leikkaussalien valtavaan jätemäärään ja ryhtyi toimimaan. Hus aloitti keväällä Ekologinen leikkaussali -kampanjan, jolla lisätään muun muassa välineiden kestokäyttöä.

Tuomas Koskela

Ma. yleislääketieteen professori, Tampereen yliopisto. Koskelan käynnistämä Tutka-verkosto kannustaa Pirkanmaan terveyskeskuslääkäreitä tutkijoiksi ja käsittelemään omalle työlleen tärkeitä aiheita. Tänä vuonna valmistui ryhmän ensimmäinen yhteinen tutkimus.

Olli-Pekka Säde

Vanhustyön lääkäri, Haminan kaupunki. On etälääkärinä julkisen terveydenhuollon edelläkävijöitä. Alkuvuonna muistisairaiden hoitokodissa tehty pilotti laajentuu kiirevastaanotolle ja tehostettuun kotisairaanhoitoon.

Anna-Maria Koivusalo

Ensimmäinen valtakunnallinen elinluovutuskoordinaattori, dosentti. Edistänyt elinluovutustoimintaa koko lääkärinuransa ajan, tämän vuoden alusta valtakunnallisesti.

Uudistajat

Martti Färkkilä

Gastroenterologian professori ja ylilääkäri, Hus. Färkkilä on vienyt eteenpäin uutta C-hepatiittipotilaiden hoitostrategiaa ja edistänyt IBD-potilaiden hoitorekisterien käyttöönottoa.

Leif Groop

Endokrinologian professori, Lundin yliopisto. Groopin vetämä tutkimus osoitti, että diabetes voidaan luokitella viiteen alatyyppiin, mikä parantaa diagnosointia ja vaikuttaa myös diabeteksen hoitoon.

Jaro Karppinen

Fysiatrian erikoislääkäri, Työterveyslaitos ja fysiatrian professori, Oulun yliopisto. Karppinen oli mukana kansainvälisissä tutkimuksissa, jotka osoittivat alaselkäkipua hoidettavan väärin ja puhuu aktiivisesti hoitokäytäntöjen muuttamisen puolesta.

Tero Klemola

Jalkakirurgisen erityisosaamisalueen vastuulääkäri, Oys. Klemola kehitti vaivaisenluuhun uuden leikkausmenetelmän, joka lähestyy ongelmaa enemmän biomekaniikan kannalta ja jalan toiminnan huomioonottaen.

Visa Kervinen

Työterveyslääkäri, Terveystalo. Kervinen tekee ruohonjuuritasolla töitä työterveys¬huollon integroimiseksi julkisen terveydenhuollon hoitopolkuihin Keski-Suomessa. Toimii työterveyssektorin sote-yhteyshenkilönä ja sote-työryhmän puheenjohtajana.

Marina Kinnunen

Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja. Aloitti uutena johtajana sairaanhoitopiirissä, jonka päivystyksen laajuus oli yhtenä kiistakapulana sote-päätösten loppumetreillä syksyllä. Myös osa-aikainen sote-muutosjohtaja Pohjanmaan maakuntauudistuksessa.

Silja Kosola

Lasten ja nuorten terveyspalveluiden johtava ylilääkäri, Helsingin kaupunki. Pohjoismaiden ensimmäinen nuorisolääketieteen dosentti. On esittänyt uudistuksia kouluterveydenhuoltoon ja pyrkii vankistamaan nuorisolääketieteen asemaa lääkärikoulutuksessa.

Eero Mattila

Infektiosairauksien ja sisätautien erikoislääkäri, Hus. Mattila on ollut mukana kehittämässä Husissa suun kautta otettavaa kapselia korvaamaan ulosteensiirtoa, jonka tekemistä rajoittavat siirteen hankkimisen työläys ja kolonoskopia-aikojen puute.

Jyrki Ollikainen

Aivoverenkierto¬häiriöyksikön vastaava neurologi, Tays. On ollut mukana Taysin ja Keski-Suomen keskussairaalan kehitystyössä. Sen tuloksena ensihoidolla on käytössä uusi helppo mittari suuren valtimon tukoksen tunnistamiseksi.

Henri Tuomilehto

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri ja dosentti, Itä-Suomen yliopisto. Unilääketieteen asiantuntija, joka oli mukana laatimassa uudet kansainväliset suositukset painonpudotuksen hoidoista uniapneapotilailla.

Keskustelunherättäjät

Maaret Castrén

Toimialajohtaja, Hyks Akuutti. Käynnisti keväällä rohkeasti keskustelua tervey-denhuollon henkilökunnan huonosta käytöksestä: nollatoleranssi hapannaamoille.

Miila Halonen

Nuorisolääkäri, Väestöliitto. Ahkera bloggaaja ja somettaja. Nostaa esille arkojakin aiheita abortista syrjäytymiseen ja muunsukupuolisuuteen.

Tatu Han

Lääketieteen kandidaatti, Turun yliopisto. Vastalääke ry:n puheenjohtaja. Huuhaan vastustamiseen aktivoitunut opiskelija.

Teppo Järvinen

Ortopedian ja traumatologian professori, Helsingin yliopisto. Järjesti Helsingissä Too much medicine -seminaarin nimekkäine puhujineen ja sai aikaan runsaasti keskustelua ylihoidosta ja ylidiagnostiikasta.

Kariantti Kallio

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, Hus. Humanitääristä työtä kriisialueilla tehnyt lääkäri. Kannustaa muitakin lääkäreitä lähtemään kentälle.

Sirkka-Liisa Kivelä

Emeritaprofessori, geriatri. Puhunut sen puolesta, että Suomeen saataisiin vanhuusasiainvaltuutettu. Käytännössä hän on ollut epävirallisesti itse sellainen jo vuosikaudet olemalla jatkuvasti yhteydessä mediaan ja päättäjiin.

Tuula Metsä

Psykiatrian palvelujohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Alkoi elokuussa pitää blogia psykiatriasta. Suljettujen ovien salaisuudet -blogin tarkoitus on kitkeä pölyttyneitä käsityksiä psykiatriasta.

Teija Puhto

Infektiolääkäri, Oys. Paljasti väitöstutkimuksessaan, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin terveyskeskusten vuodeosastoilla jopa 29 prosenttia potilaille määrätyistä antibioottikuureista oli turhia.

Johan Sanmark

Vastuulääkäri, Terveystalo. Yksi lääkäreistä, jotka käynnistivät Minä suojaan potilasta -liikkeen henkilökunnan influenssarokotusten puolesta.

Jari Tiihonen

Psykiatrian professori, Karoliininen instituutti ja Itä-Suomen yliopisto. Kyseenalaisti tuoreisssa tutkimuksissaan useita skitsofrenian hoitoon liittyviä suosituksia, jotka eivät perustu tutkittuun tietoon.

Digistit

Otto Helve

Lastentautien dosentti, lastentautien erikoislääkäri, kliininen opettaja, Helsingin yliopisto. Kehitti iHealth-yrityksessään Terveysportin Epimap-infektiokarttasovelluksen, joka ennustaa infektioepidemioiden leviämistä.

Virpi Karjalainen

Pääkouluttaja, Apotti. Tuhannet tietojärjestelmä Apotin tulevat käyttäjät Vantaalla ja Peijaksen sairaalassa luotsattiin syksyllä uuden tietojärjestelmän käyttöön, mikä oli valtava logistinen suoritus.

Pirjo Mustonen

Työelämäprofessori, KSSHP:n kehittäjäylilääkäri, Jyväskylän yliopisto. Aloitti terveysdatan hyödyntämisen työelämäprofessorina keväällä. Vie tietoa terveydenhuollossa tarvittavista mittareista ja datasta sen kehittäjille.

Mikko Niemi

Ylilääkäri, farmakogenetiikan professori, Huslab. Kehittää tutkimusryhmänsä kanssa kolesterolilääkityksen valintaa helpottavaa algoritmia, joka ottaisi monien potilaskohtaisten tekijöiden lisäksi huomioon myös tiedon potilaan perimästä.

Janne Okkonen

Tietojohtamisen projektipäällikkö, Lapin sairaanhoitopiiri. Lappi on satsannut paljon tietoallastoimintaan eli potilasdatan louhimiseen.

Susanna Paldanius ja Noora Seilo

Terveyskeskuslääkäri, opiskeluterveydenhuolto, Tampereen kaupunki ja yhteisöterveyden ylilääkäri. Laativat Tampereen opiskelijaterveydenhuoltoon nettiin raskauden ehkäisyn toimintamallin, joka laajennetaan nyt valtakunnalliseksi.

Jukka Peltola

Neurologian ylilääkäri, Tays. Mukana kehittämässä epilepsiapotilaiden kohtausten seurantaan etäjärjestelmää. Järjestelmän avulla saadaan nykyistä luetettavampaa tietoa yöllisistä epilepsiakohtauksista.

Kimmo Pitkänen ja Kaisa Helminen

Johtaja, Helsingin Biopankki ja toimitusjohtaja, Fimmic. Helsingin Biopankki siirtää näytteitään digiaikaan. Biopankista voidaan luovuttaa fyysisen näytteen sijaan digitalisoitu kuva näytteestä.

Jussi Pihlajamäki

Terveystieteiden tiedekunnan dekaani, Itä-Suomen yliopisto. Päätutkijana StopDia-hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen, edullinen toimintamalli diabeteksen ehkäisyyn.

Jani Tikkanen

Terveysliiketoiminnan johtaja, LähiTapiola. Sinnikäs etäpalveluiden ja prosessien kehittäjä. LähiTapiolan virtuaalisairaalassa aloitti Vilma-tekoäly, joka kerää tietoa potilaiden oireista ja antaa terveysneuvontaa.

Yhteistyön edistäjät

Nina Lindfors ja Edward Haeggström

Tukielin- ja plastiikkakirurgian opetus- ja tutkimuslinjajohtaja, Hyks, ja fysiikan professori, Helsingin yliopisto. Tekivät yhteistyötä yli tieteen rajojen. Tuloksena uusi kuvantamismenetelmä, jonka avulla kliinikot voivat vihdoin tietää varmasti, eteneekö luutuminen toivotusti.

Arja Kullaa

Suulääketieteen professori, Itä-Suomen yliopisto. Sillanrakentaja lääkärien ja hammaslääkärien välillä aikana, jolloin jatkuvasti tulee uutta tietoa suun terveyden vahvasta vaikutuksesta sairauksiin muualla kehossa.

Reetta Kälviäinen

Epilepsiakeskuksen ja neurologian poliklinikan ylilääkäri, professori, Kys. Eurooppalaisen ja poh- joismaisen yhteistyön edistäjä vaikeissa epilepsioissa.

Pirkko Lepola

Toiminnanjohtaja, FinPedMed. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen Conect4Children-hanke rakentaa lastenlääkkeiden kliinistä tutkimusinfrastruktuuria. Suomen pääsyä mukaan eurooppalaiseen hankkeeseen edisti FinPedMedin pitkäjänteinen toiminta.

Aarno Palotie

Tutkimusjohtaja, FinnGen-hanke. Professori, Helsingin yliopisto. Johtaa suurtutkimusta, jonka tavoitteena on saada kasaan puolen miljoonan suomalaisen näytteet. Tärkeä kansainvälisten suhteiden rakentaja.

Marjo Parkkila-Harju

Puheenjohtaja, Lääkäriliitto. Tuo lääkäreiden näkökulmaa esiin mutkattomalla tavalla sujuvasti eri sidosryhmille.

Lotta Schepel

Lääkitysturvallisuuskoordinaattori, proviisori, Hus. Oli pitkään koko Suomessa ainoa lääkitysturvallisuuskoordinaattori. Parantanut ja organisoinut lääkitysturvallisuutta yhdessä eri ammattiryhmien kanssa.

Eeva Tuunainen

Hallituksen puheenjohtaja, Finn’Em. Akuuttilääketieteeseen erikoistuva lääkäri perusti lääkärien ja hoitajien yhteisen yhdistyksen tukemaan ammattilaisten jaksamista.

Miia Turpeinen

Arviointiylilääkäri, PPSHP. Teknologioiden arviointiyksikkö jatkaa Finohtan työtä. Turpeinen on aktiivinen ja kantaaottava uuden toiminnan vetäjä.

Maiju Welling

Potilasturvallisuuslääkäri, Potilasvakuutuskeskus. Ensimmäinen potilasturvallisuuslääkäri kiertää ahkerasti terveydenhuollon yksiköissä välittämässä tietoa hyvistä toimintatavoista.

Yritysmaailma

Maija Gohlke-Kokkonen

Toimitusjohtaja, Suomen Lääkevarmennus. Vastaa EU-direktiivin vaatiman lääkevarmennusjärjestelmän rakentamisesta ja hallinnoinnista Suomessa.

Kai Kaasalainen

Toimitusjohtaja, Tamro. Tamro ilmoitti tänä vuonna aikovansa perustaa uuden, jopa 200 apteekin apteekkiketjun Suomeen. Yritys valmistautuu tällä apteekkialan muutokseen.

Pertti Karjalainen

Toimitusjohtaja va., Attendo Suomi. Attendo myi terveyspalvelunsa Terveystalolle ja keskittyy nyt hoivapalveluihin. Kauppa vaatii vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.

Timo Kietäväinen

Toimitusjohtaja, Keva. Eläkeyhtiö Keva lähti veturiksi kokoamaan kuntia ja kuntayhtymiä markkinoilla ja in-house-muodossa toimivaan yhteiseen työterveyskonserniin, josta saattaa tulla kolmanneksi suurin työterveyshuollon toimija Suomeen.

Risto Kontio

Disior Oy:n perustajia, suu- ja leukasairauksien linjajohtaja, Hus. Lääkärien ja insinöörien yhteistyön hedelmänä syntynyt startup Disior sai yhteistyö- ja jakelusopimuksen 70 maassa toimivan Planmedin kanssa.

Sanna Lauslahti

Toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry. Siirtyi kansanedustajasta lääkealan edunvalvojaksi. Tuo aktiivisuudellaan ja hyvillä suhteillaan lääkealan näkökulmia aiempaa vahvemmin esiin.

Markku Näreneva

Liiketoimintajohtaja, Mehiläinen. Suomen laajin julkisten terveyspalvelujen ulkoistus näki päivänvalon, kun Mehiläinen Länsi-Pohja Oy käynnisti toimintansa kesäkuussa.

Perttu Puro

Toimitusjohtaja, Tradeka. Osuuskauppa siirtyi terveysbisneksen omistajaksi, kun Tradeka osti Med Groupin kotiin vietävät palvelut, ensihoidon ja julkisen terveydenhuollon palvelut.

Laura Simik

Toimitusjohtaja, Sailab–MedTech Finland. Tänä vuonna astuivat voimaan terveysteknologian yritysten ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettiset ohjeet, jotka ovat ensimmäistä kertaa Med- Techin jäsenyrityksiä sitovat.

Juha Tuominen

Johtava ylilääkäri, Terveystalo. Kommentoi aktiivisesti sote-uudistusta ja on ollut myös kriittinen tulevan työnantajansa Husin sote-linjauksia kohtaan.

Arjen kehittäjät

Virpi Kalakoski

Johtava tutkija, psykologian tohtori, Työterveyslaitos. Paransi Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa onnistuneesti lääkärien ja hoitajien työrauhaa karsimalla pienin keinoin jatkuvia työn keskeytyksiä.

Jouni Nurmi

Dosentti, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, osastonlääkäri, Hus Akuutti. Lääkärihelikopterin henkilökunta kehitti aiempaa turvallisemman intubaatiomenetelmän, joka on otettu käyttöön monissa ensihoidon lääkäriyksiköissä.

Heidi Ojala

Johtava ylilääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Taklasi kuntayhtymää riivaanneen lääkäripulan ajamalla läpi poliittisen päätöksen, joka keskitti yhtymän 13 lääkärin virkaa pääterveysasemalle. Lääkärien työhyvinvointi parani, kuormitus väheni ja lääkärien nopea vaihtuvuus lähes nollaantui.

Markus Paananen

Terveyspalvelujen johtaja, dosentti, Keravan kaupunki. Mukana edistämässä ruohonjuuritason mielenterveystyötä Hyks Psykiatrian ja Keravan kaupungin hankkeen kautta. Se jalkautti psykiatrian erikoissairaanhoidon osaamisen perusterveydenhuoltoon ja luo matalan kynnyksen psykiatrian palveluja.

Maria Pesonen

Apulaisylilääkäri, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri, Työterveyslaitos. TTL:n tiimi tekee aktiivista työtä muun muassa työperäisten ihottumien ehkäisemiseksi. Rakennusteollisuuden kanssa on työstetty yhdessä epoksikansio työpaikkojen ja työterveyshuollon käyttöön.

Seppo Ranta

Johtajaylilääkäri, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Rannan johdolla sairaala on lähtenyt mittaamaan erikoissairaanhoidon laatua ja vaikuttavuutta.

Ulla Reunanen

Silmätautien ylilääkäri, Satakunnan keskussairaala. Yhteistyöllä ja omaa toimintaa järjestämällä sairaalassa vältettiin silmätautien ulkoistus. Tekijöitä oli, mutta hoitojonot olivat pitkät – nyt jonot on saatu purettua.

Tuula Salokangas

TK-sairaalan ylilääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, Järvenpään kaupunki. Järvenpää on lyhentänyt Salokankaan johdolla ja leanin avulla reilusti hoitoaikoja, siirtoviivepäiviä ja sairauspoissaoloja.

Pekka Salminen

Urologian ylilääkäri, kirurgian ja urologian erikoislääkäri, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Aloitti työssään viime vuonna ja halusi tarttua haasteeseen: Kanta-Hämeessä urologian poliklinikan jonot olivat päässeet pitkiksi. Jonoista päästiin eroon perinteisin, mutta tuloksellisin muutoksin.

Mikko Tamminen

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, Helsingin kaupunki. Helsingin psykiatria- ja päihdekeskuksessa ja Auroran sairaalassa terveyssosiaalityöntekijöiden toimet muutettiin viroiksi. Pieni muutos antaa konkreettisen, nopean työkalun tukea psyykkisesti sairaita sairaalakäynnin yhteydessä.

Pitkäjänteiset

Heikki Ekroos

Keuhkosairauksien osastonylilääkäri, Porvoon sairaala. Ekroos on pitänyt pitkään tupakkaklinikkaa ja ollut mukana tekemässä tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden Käypä hoito -suositusta. Aktiivinen tupakkariippuvuuden ehkäisyn ja hoidon sekä potilaiden puolestapuhuja.

Hannu Juvonen

Sairaanhoitopiirin johtaja, Kanta-Häme. Juvosen vetämä Sairaanhoitopiirien johtajat ry laati pelisäännöt terveyspalveluiden eettiseen markkinointiin.

Kai Kaarniranta

Silmätautiopin professori, ylilääkäri, Kys. Kaarnirannan tutkimusryhmä kehittää muun muassa uutta lääkettä silmänpohjan ikärappeumaan. Valittiin tänä vuonna Euroopan silmätutkimusyhdistyksen presidentiksi.

Marjukka Mäkelä

Kansallisen arviointiryhmän puheenjohtaja, emeritaprofessori. Karvin ensimmäinen kansallinen arviointi totesi, että lääketieteellisten tiedekuntien koulutussisällöt ja -tavoitteet vaihtelevat. Mäkelän vetämä työryhmä ehdottaa useita muutoksia niiden yhdenmukaistamiseksi.

Päivi Nerg

Alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö. Vienyt sote-uudistusta sitkeästi ja luottavaisesti eteenpäin. Valtavassa julkisessa paineessa on jaksanut tuoda omia näkemyksiään soten merkityksestä esiin.

Jaakko Tuomilehto

Kansanterveystieteen emeritusprofessori, Helsingin yliopisto. Diabeteksen ehkäisyn tutkijana uranuurtaja, joka sai työstään tänä vuonna myös Euroopan diabetestutkijayhdistyksen EASD:n Claude Bernard -tunnustuspalkinnon.

Annika Saarikko

Perhe- ja peruspalveluministeri (kesk), sosiaali- ja terveysministeriö. Luotsaa ministeriössään Suomea kohti sote-uudistusta. Selväsanainen ja kantaa ottava ministeri, joka puolustaa ammattilaisten merkitystä terveydenhuollossa aktiivisesti.

Leena Tuomisto

Keuhko- ja infektiosairauksien osaston osastonylilääkäri, Seinäjoen keskussairaala. Käynnisti vuonna 1999 SAAS-tutkimuksen, joka tuo yhä tietoa astmapotilaiden vointiin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksessa todettiin muun muassa, että aikuisten astmaa on viittä eri tyyppiä.

Kirsi Varhila

Osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö. Varhilan vetämä osasto vastaa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan yleisestä ohjaamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä. On keskeinen henkilö sote-uudistuksen tekemisessä.

Liisa-Maria Voipio-Pulkki

Strategiajohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö. Sote-uudistuksen lakipakettien keskeinen tekijä ministeriössä. Mukana kaikissa tärkeimmissä ministeriön alaan kuuluvissa kehityshankkeissa.

Kandien valinnat

Jesper Perälä

Puheenjohtaja, Suomen Medisiinariliitto. Ollut yksi näkyvimmistä medisiinareista tänä vuonna ja tehnyt hartiavoimin töitä lääketieteen opiskelijoiden edunvalvonnan eteen kansallisella tasolla.

Jonne Juntura

Lääketieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto. Suomessa ja maailmalla aktiivisesti vaikuttava kollega. Erityisesti hänen profiloitumisensa ennaltaehkäisevän mielenterveystyön puolestapuhujana on koettu tärkeänä.

Juhani Knuuti

Valtakunnallisen PET-keskuksen johtaja, professori, Turun yliopisto. Pitää terveysblogia, jossa taistelee vääriä uskomuksia vastaan, Vastalääke ry:n perustajajäsen ja yksi sen kantavista voimista. Aktiivinen tiedon levittäjä.

Johanna Rellman

Neurologian erikoislääkäri, Tays. STM:n selvityshenkilö. Erikoislääkäriuudistuksen johtohahmo, joka on tehnyt valtavan työn uudistuksen aikaansaamiseksi. Toisaalta ottanut kantaa julkisuudessa aivovammapotilaiden hoitoon, joka viime vuonna herätti runsaasti keskustelua.

Pauli Ohukainen

Tutkijatohtori ja tiedebloggaaja, Oulun yliopisto. Kirjoittaa tiedettä popularisoivaa kriittistä tiedeblogia Tervettä skeptisyyttä. Osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun tavoitteenaan estää virheellisen tiedon ja perusteettomien väitteiden leviämistä.

Miila Halonen

Nuorisolääkäri, Väestöliitto. On tänä vuonna lukuisissa eri yhteyksissä muun muassa puolustanut seksuaalivähemmistöjen asemaa ja muutenkin toiminut nuorisolääketieteen äänenä mediassa.

Pentti Huovinen

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani ja Turun kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja. Pyrkinyt tuomaan lääketieteellistä osaamista päätöksentekoon. Parantanut opiskelijoiden ja lääketieteellisen tiedekunnan keskustelukanavia.

Maarit Koivisto

Sairaanhoitaja ja lääketieteen kandidaatti, Turun yliopisto. Toimii kotikunnassaan Loimaalla varakaupunginvaltuutettuna. Osallistunut aktiivisesti sosiaali- ja terveyspolitiikkaa käsittelevään keskusteluun paikallisella tasolla, ottanut kantaa vanhuspalvelujen rakenteiden uudistamisen puolesta sekä tehnyt useita valtuustoaloitteita kuntalaisten terveyden edistämiseksi aiheina muun muassa Voimaperheet-työmallin käyttöönotto, kaatumistapaturmien ehkäisy sekä omaishoidontuen määrärahasidonnaisuuden poistaminen.

Miia Turpeinen

Oys-ervan arviointiylilääkäri, Lääkäriliiton Oulun terveyspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja sekä Suomen kliinisen farmakologian yhdistyksen varapuheenjohtaja. Lääketieteen perusopetuksessa toimii kliinisen farmakologian kurssin vastuuhenkilönä. Kurssi on opiskelijoiden keskuudessa pidetty kuten Turpeinen opettajanakin.

Vladimir Heiskanen

Terveysbloggari, hammaslääketieteen opiskelija, Helsingin yliopisto. Heiskanen on oikonut lukuisia terveysväittämiin liittyviä myyttejä.

Vuoden väitökset

Antti Huotarinen

LT, Helsingin yliopisto. Pioneerityö, jossa kartoitettiin aivojen paikallishoitoa. Työ pohjusti maaperää kliiniseen innovatiiviseen interventioon, jossa Suomessa löydettyä kasvutekijää (CDNF) infusoidaan Parkinson-potilaiden aivoihin suojaamaan dopamiinihermosoluja.

Kati Härkönen

LT, Tampereen yliopisto. Sisäkorvaistutehoito on kallista erikoissairaanhoitoa, ja myös sen tulisi perustua näyttöön. Tutkimusaihetta voidaan pitää tärkeänä, sillä aihepiiristä ei ole aiempaa kattavaa tutkimustietoa suomalaisten potilaiden osalta.

Tero Klemola

LT, Oulun yliopisto. Väitöskirjatyössä kehitettiin uusi leikkausmenetelmä vaivaisenluuongelmaan. Kaltaistettujen parien tutkimusasetelmassa myöhäisseurannan radiologiset ja kävelyanalyysitulokset olivat merkittävästi paremmat FTJDA-ryhmässä verrattuna perinteiseen vaivaisenluuleikkaukseen.

Laura Krooks

Hammaslääketieteen kandidaatti (väit), FM, Oulun yliopisto. Laajaan Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin perustuvassa seurantatutkimuksessa todettiin, että purentavirheet ovat yhteydessä purentaelimistön kiputiloihin ja toimintahäiriöihin ja lisäksi purentavirheillä ja niiden hoidolla on yhteys myös kasvojen profiiliin ja viehättävyyteen.

Minna Mäenpää

LT, Tampereen yliopisto. Robottikirurgia on tärkeä gynekologis-onkologisen kirurgian aihe, josta on olemassa niukasti suomalaista tutkimustietoa. Mäenpään väitöskirja tuo aihepiiriin merkittävän lisän.

Jussi Nurro

LT, Itä-Suomen yliopisto. Väitöstutkimuksessa kehitettiin uusi, aiempaa parempi sepelvaltimotautimalli sydänlihaksen hapenpuutteen ja sepelvaltimon tukkeutumisesta johtuvan sydämen vajaatoiminnan kuvaamiseksi sekä kasvatettiin geenilääkkeillä toimivia verisuonia. Tärkeä työ kohti geeniterapian käyttöä sepelvaltimotaudin hoidossa.

Saara Pentikäinen

TtM, Itä-Suomen yliopisto. Saara Pentikäinen tutki, miten rakenteeltaan erilaiset leivät hajoavat pureskelussa, millaisia yhdisteitä leivistä liukenee sylkeen ja miten viljatuotteiden rakenne vaikuttaa aterianjälkeiseen kylläisyyteen. Tutkimus siis yhdistää elintarviketeknologian, aineenvaihdunnan ja ravitsemustieteellisen tutkimuksen johtaen uusiin elintarvikepohjaisiin ratkaisuihin.

Xi Qiao

FT, Turun yliopisto. Väitöskirjatyössä tutkittiin ihmisen syövissä useimmin aktivoituneen onkoproteiinin MYC:n posttranslationaalisia modifikaatioita ja hajotusta. Työssä on kuvattu uusi E3-ligaasi, UBR5, joka edistää MYC:n hajotusta ja vähentää apoptoosia, suojaten syöpäsoluja apoptoosia aiheuttavilta lääkeaineilta. UBR5 vaikuttaa tärkeältä kohteelta pienimolekyylisille estäjille.

Aleksi Sihvonen

LT, Turun yliopisto. Väitöskirjatutkimuksessa osoitetaan ensimmäistä kertaa, mitkä aivojen alueet liittyvät fokaalisessa aivovauriossa mahdollisesti esiintyvään ja elämänlaatuun merkittävästi vaikuttavaan hankittuun amusiaan, ja osoitetaan ilmiön monimuotoisuus. Työssä on myös tutkittu amusiasta toipumisen neuraalisia mekanismeja.

Hannareeta Öhman

LT, Helsingin yliopisto. Interventiotutkimuksella osoitettiin liikunnan vaikutus Alzheimerin taudin muistihäiriön kehitykseen ja kaatumisiin.