Eri tehtävissä toimivien kokemusasiantuntijoiden määrä kasvaa kovaa vauhtia niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin.

"Kokemusasiantuntijuus on viime vuosina yleistynyt todella paljon. Hallitusohjelmaankin on kirjattu, että asiakkaat täytyy ottaa mukaan palveluiden kehittämiseen ja suunnitteluun", sanoo THL:n projektipäällikkö Tanja Hirschovits-Gerz.

Pisimpään kokemusasiantuntijoiden kanssa on tehty yhteistyötä päihde- ja mielenterveyspuolella, mutta nyt heidän kokemuksensa ääntä on Hirschovits-Gerzin mukaan viety hyvin vahvasti myös somaattiselle puolelle ja sosiaalipuolelle.

"Terveyskeskuksiin on perustettu kokemusasiantuntijoille vakansseja. Esimerkiksi Vantaalla päihdepuolen kokemusasiantuntija pitää omaa vastaanottoa osana terveyskeskusta."

Tutkimuksetkin todistavat toiminnan hyödyt

Hirschovits-Gerzin mukaan tulevaisuuden trendi on, että kokemusasiantuntija otetaan yhä useammin mukaan suunnittelemaan erilaisia palveluja ja palkataan ammattilaisen rinnalle tasaveroiseksi toimijaksi.

Näin on jo käynyt esimerkiksi Husissa, jossa kokemusasiantuntjioita on jokaisessa tulosyksikössä ja kaikilla sairaanhoitoalueilla.

"Husissa on noin 300 kokemusasiantuntijaa ja asiakasraadin jäsentä. He ovat pääsääntöisesti mukana erilaisissa palveluiden kehittämis-, suunnittelu- ja arviointitehtävissä. Joillain tulosalueilla kokemusasiantuntijat ovat myös mukana johtoryhmätyöskentelyssä", sanoo Husin hoitotyön kehittämispäällikkö Heli Bäckmand.

Bäckmandin mukaan Husissa on kokemusasiantuntijoiden avulla löydetty paljon hyviä uusia ratkaisuja toiminnan parantamiseen useissa yksiköissä.

"Myös kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisellä voidaan selkeästi parantaa palvelujen laatua ja turvallisuutta", Bäckmand sanoo.

Kokemusasiantuntijat pääsivät kehittämään päivystyspalveluita

Kokemusasiantuntijoita on otettu eri puolilla Suomea mukaan kehittämään esimerkiksi päivystyspalveluita. Näin on tehty laajassa mittakaavassa myös Hus Akuutissa Meilahden yhteispäivystyksessä ja Jorvin, Peijaksen ja Malmin sairaaloiden päivystyksissä.

"Hus Akuutissa on kymmenen kokemusasiantuntijaa ja kahdeksan asiakasraadin jäsentä. He ovat olleet sitoutuneita, motivoituneita ja aktiivisia toimijoita useissa hankkeissamme. Akuutin johtoryhmässä, ohjausryhmässä ja laatu- ja potilasturvallisuustyöryhmässä on nyt pysyvä kokemusasiantuntijajäsen, sanoo Hus Akuutin kokemusasiantuntijatoiminnan koordinaattori, sairaanhoitaja Kukka Nurmi.

Kukka Nurmi MEERI UTTI

Kokemusasiantuntijat ovat olleet esimerkiksi sairaankuljetuksessa tutustumassa ja kokeilemassa eri kuljetusmuotoja. Sairaankuljettajat haastattelivat ajon aikana kokemusasiantuntijoita, ja kokemuksia jaettiin puolin ja toisin.

Me emme enää pärjää ilman kokemusasiantuntijoita.

"Erityinen kokemus ’leikkipotilaana’ toi luottamuksen avun ja hoidon potilaskeskeisyyteen. Näin on yhdessä edistetty potilaan turvallisuudentunnetta ", Nurmi sanoo.

Hus Akuutin kokemusasiantuntijat ovat myös auttaneet kehittämään Terveyskylän digihoitopolkuja ja niiden sisältöjä sekä Päivystysapu 116 117:n puhelinnauhoitteita.

"He ovat olleet myös akuuttilääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden seminaareissa jakamassa omia ja yleisiä kokemuksia potilaan kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta ja osastotunneilla kertomassa omia kokemustarinoitaan. Kokemusasiantuntijamme on tätä kautta kutsuttu mukaan Helsingin kaupungin ja Hus Akuutin Sote-rakenneuudistustyöpajaankin."

Pilottimallissa kokemusasiantuntija toimii ammattilaisen työparina

Husin Vatsakeskuksessa kokemusasiantuntijoita on hyödynnetty laajalla skaalalla lihavuuden hoidossa, urologialla, verisuonikirurgialla ja elinsiirtoyksikössä.

"Meillä heitä on 12. He ovat olleet esimerkiksi pilotoimassa ja osin suunnittelemassa digihoitopolkuja ja niiden potilasohjeistuksia", sanoo Hus Vatsakeskuksen kokemusasiantuntijatoiminnan koordinaattori, fysioterapeutti Jaana Ahoranta.

Jaana Ahoranta MEERI UTTI

Kokemusasiantuntijat ovat myös olleet mukana tuottamassa erilaisia videoita opiskelijoiden ohjaukseen ja uusien työntekijöiden perehdyttämiseen.

"Videoilla eri sairausryhmistä olevat kokemusasiantuntijat antavat vinkkejä siihen, millainen kohtaaminen ja ohjaaminen voimaannuttaa potilasta ja sitouttaa häntä omahoitoon. Myös lääkärit ovat katsoneet paljon näitä videoita", Ahoranta sanoo.

Lisäksi osa kokemusasiantuntijoista on mukana Vatsakeskuksen asiakasraadeissa, joissa on työpajatyöskentelyn keinoin pohdittu yhdessä ammattilaisten kanssa muun muassa potilasohjauksen ja kohtaamisen kehittämistä esimerkiksi leikkauksen jälkeen ja dialyysihoidossa.

Tänä vuonna Vatsakeskuksessa on saatu hyviä kokemuksia pilottimallista, jossa kokemusasiantuntija toimii ammattilaisen työparina lihavuuden hoidossa mobiiliryhmässä.

"Kokemusasiantuntijat ovat ryhmässä kertomassa, mikä heitä on auttanut lihavuuden hoidossa. Heidän postauksensa ovat aina olleet kaikista suosituimpia ja virittävät eniten keskustelua. Me emme enää pärjää ilman kokemusasiantuntijoita palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä", Ahoranta sanoo.

Lue seuraavaksi: