Vantaa on päättänyt jatkaa päihdesairauksien kokemusasiantuntija-palvelua omalla rahoituksellaan vuoden vaihteesta lähtien. Samalla Vantaa laajentaa toiminnan kahdelta terveysasemalta kaikille terveysasemilleen. Kaupungin terveyspalvelupäällikkö Eila Koivunen sanoo, että parivuotisen kokeilun tulokset ovat olleet kannustavia.

– Voidaan sanoa, että lähes kaikki kokemusasiantuntijan vastaanotolla käyneet ovat kokeneet hyötyneensä toiminnasta paljon tai erittäin paljon. Osa on saatu kokonaan kuiville, hän sanoo.

Vuokrapestille toistaiseksi

Kokemusasiantuntijan työpanosta päihdehoitotyössä pilotoitiin Vantaalla syksystä 2012 asti. Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-hankkeeseen kuuluneen kokeilun toteutti Mielen avain/Vantaalaisen hyvä mieli -hanke yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Sen aikana kokemusasiantuntija Hannu Ylönen tapasi päihdeongelmasta kärsiviä Korson ja Koivukylän terveysasemilla.

Kokemusasiantuntijan vastaanoton käyntitilasto kertoo, että tyypillinen asiakas on ollut 40–60-vuotias mies. Puolet asiakkaista kuuli kokemusasiantuntijasta hoitajalta, neljännes lääkäriltä ja loput lukivat asiasta medioista tai kuulivat tutuilta.

Hankkeen päätyttyä Vantaalla ei ollut tarjota hyväksi havaitulle kokemusasiantuntijalle vakanssia, vaan kaupunki palkkasi Ylösen määräaikaiseksi, puolipäiväiseksi työntekijäksi henkilöstövuokrausyrityksen kautta.

– Tämä oli tällainen äkkiratkaisu, että päästään asiassa eteenpäin. Tässä on paljon muuttujia: Vantaalla mietitään mielenterveys- ja päihdepalveluiden organisointia tänä vuonna, ja myös Sote-uudistus täytyy pitää mielessä, Koivunen sanoo.

Hänen mukaansa tavoitteena on toiminnan vakinaistaminen.

Lääkärille lisä työkalupakkiin

Korson terveysaseman vs. ylilääkärin Tuula Schönbergin mukaan kokemusasiantuntija on lääkärille hyvä lisä työkalupakkiin.

– On paljon potilaita, jotka ovat kokeilleen suurin piirtein kaikki mahdolliset keinot A-klinikasta lähtien. Nyt on sitten vielä tarjota tämäkin, johon potilas voi tarttua, hän sanoo.

Schönbergin mukaan on ollut hyvä, että kokemusasiantuntija on tuonut avoimesti oman kokemuksensa esille.

Potilas on saanut siitä inspiraatiota ja motivaatiota.

– Potilas on saanut siitä inspiraatiota ja motivaatiota siihen, että alkoholismin ei tarvitse olla elinikäinen tila, hän sanoo.

Uutta toimintamallia ei aina muistettu

Mielen avain -hankkeen loppuraportin mukaan terveysasemien henkilökunta koki, että kokemusasiantuntija on tuonut uusia toimintamalleja ja parantanut päihdepotilaiden tilannetta. Toisaalta koettiin, että kokemusasiantuntijan tarjoamaa mahdollisuutta ei aina muistettu, eikä kaikkia potilaita, jotka toiminnasta olisivat hyötyneet, saatu ohjattua kokemusasiantuntijalle.

Osa potilaista myös kieltäytyi kokemusasiantuntijan avusta.

Koivusen mukaan kokemukset ovat kuitenkin olleet niin kannustavia, että Vantaalla mietitään parhaillaan, millä muilla aloilla kokemusasiantuntijoita voisi hyödyntää.

– Asiasta on puhuttu, mutta mitään valmista ei vielä ole, hän sanoo.

Korjaus: Artikkeliin on korjattu nimi ja titteli. Tuula Schönbergin titteli on vs. apulaisylilääkäri, ei vs. ylilääkäri. Nimi oli toisen maininnan yhteydessä kirjoitettu virheellisesti Sjöbergiksi.