Lemmikkien terveysdata voi auttaa uusien Lymen taudin eli borrelioosin riskialueiden tunnistamisessa. Tähän uskotaan ainakin Yhdysvalloissa.

Lymen tauti eli borrelioosi yleistyy ilmaston lämpenemisen myötä, mutta tartuntariskin arvioiminen uusilla alueilla voi olla hankalaa. Yhdysvalloissa ei seulota ihmisiä, jotka ovat mahdollisesti altistuneet bakteerille: testejä tehdään vain oireileville.

Terveitä koiria sen sijaan seulotaan Lymen taudin varalta.

Yhdysvaltalaisia lemmikkikoiria testataan borrelioosin varalta säännöllisesti vuosittaisissa terveystarkastuksissa. Tämä koirien terveysdata tallennetaan tietokantaan, josta sitä voidaan hyödyntää helposti, tai ainakin ihmisten vastaavia tietoja helpommin. Koirien terveysdataan ei liity samanlaisia yksityisyydensuojaa koskevia huolia.

Georgian yliopiston tutkijat analysoivat yli 16,5 miljoonaa koirien seulontatulosta, joista ilmeni, onko koiran elimistöön muodostunut borreliabakteerin vasta-aineita. Koska koirat yleensä liikkuvat omistajiensa mukaan, niiden testit voisivat samalla paljastaa, missä ihmiset ovat suurimmassa riskissä saada tartunnan.

Tutkijat vertasivat koirien terveysdataa ihmisten Lymen taudin ilmaantuvuustietoihin. Analyysi paljasti yhteyden näiden välillä. Alueilla, joilla enintään kymmenen prosenttia koirista todettiin altistuneen borreliabakteerille, myös ihmisten borrelioosi-tapaukset lisääntyivät selvästi.

Jos koirista 10-30 prosenttia oli altistunut bakteerille, ihmisten tautitapaukset lisääntyivät, mutta eivät enää yhtä selkeästi.

Mielenkiintoista kyllä, yhteys hävisi alueilla, joilla yli kolmannes koirista oli saanut tartunnan. Tutkijat eivät osanneet täysin selittää tätä, mutta arvioivat, että datan vähyys saattaa vaikuttaa asiaan. Yhdysvalloissa ei ole montaakaan aluetta, jossa näin moni koirista olisi altistunut borreliabakteerille.

Menetelmän huono puoli on se, ettei koirien borreliatartunnan alkuperästä välttämättä ole varmuutta.

Tästä huolimatta tutkijat uskovat, että koirien terveysdataa voidaan hyödyntää, jotta Lymen taudin leviämistä pystyttäisiin ennustamaan.

Asiasta kertoi New Scientist -lehti.