Suomen Syöpärekisterin vetämä Nordscreen-projekti on saanut Pohjoismainen Syöpäunionilta (Nordic Cancer Union) 40 000 euron rahoituksen kolmannelle vuodelle.

Hanke kehittää pohjoismaisten kohdunkaulasyöpien seulontaohjelmien laatuindikaattoreita sekä tuottaa tutkimustietoa niiden toiminnan parantamisen tueksi. Hankkeen vastaavana tutkijana toimii Ahti Anttila ja projektipäällikkönä Veli-Matti Partanen.

Partanen kertoo tiedotteessa, että kolmantena vuonna projektissa aiotaan selvittää, millainen todennäköisyys seulontaan osallistuvilla naisilla on saada elinaikanaan jokin poikkeava tulos seulontaohjelmissa. Tarkastelussa ovat sekä lievät eli seurantaa vaativat että hoitoa vaativat tulokset.

Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa eroista sekä eri Pohjoismaiden välillä että myös seulontamenetelmien, eli perinteisen papa-kokeen ja HPV-testin, välillä.

– Kolmannen vuoden aikana julkaisemme Nordscreen-verkkosivuilla seulontatestin ja mahdollisen diagnostisen kolposkopiatutkimuksen yhdistäviä indikaattoreita. Näiden avulla voidaan paremmin arvioida seulontatestien tarkkuutta ja sitä, miten usein poikkeavan seulontatestin tuloksen saaneilta naisilta löytyy hoitoa vaativia esiastemuutoksia. Samalla lisäämme myös muita indikaattoreita, joiden avulla seulontaohjelman toimintaa voidaan arvioida, Partanen kertoo.

Tähän mennessä Nordscreen-projekti on jo tuottanut vertailukelpoista tilastodataa Pohjoismaiden kohdunkaulasyövän seulontaohjelmien vertailuun.

– Tällä hetkellä Nordscreen-sivustolla on vertailutietoa seulonnan peittävyydestä ja testituloksista. Peittävyys on Pohjoismaissa hyvällä tasolla, ja kaikki maat yltävät tavoiteltuun 70 prosentin testipeittävyyteen. Toisaalta mikään maista ei vielä yllä toivottuun korkeampaan 85 prosenttiin tavoitteeseen, Partanen sanoo.

Testitulosten osalta on osoitettu, että Suomessa on hieman vähemmän poikkeavia testituloksia muihin Pohjoismaihin verrattuna ja että HPV-testauksen myötä seurantaa vaativia seulontatuloksia löytyy hieman enemmän.

HPV-testi on vielä verrattain uusi seulontamenetelmä, ja monet naiset on testattu sillä vasta yhden seulontakierroksen ajan. Heille tehtävillä seuraavilla seulontakierroksilla positiivisia tuloksia voi löytyä vähemmän, kun papa-koetta herkempi testi on löytänyt seurantaa tai hoitoa tarvitsevat naiset jo aiemmin.

– Jatkoanalyyseissä huomioimme myös seurantatestit eli esimerkiksi pitkittyneestä HPV-positiivisuudesta aiheutuneet toimenpiteet, Partanen sanoo.

Nordscreen-projekti toteutetaan yhteistyössä Karoliinisen instituutin, Norjan syöpärekisterin, Islannin terveysviraston, Tanskan kohdunkaulasyövän seulonnan laaturekisterin ja Viron kansallisen terveysinstituutin kanssa.