Osassa klamydiabakteereja on ilmennyt mutaatio geenissä, johon klamydian toteaminen seulontatestillä perustuu. Tämän takia huhtikuussa osa klamydiatartunnoista jäi toteamatta ensisijaisella testillä, THL kertoo.

Havaittu ilmiö koskee Aptima Combo 2 (AC2) -testiä. Testin valmistaja on vahvistanut asian. Ongelma ei koske muita klamydiatestejä, eikä edes muita saman valmistajan Aptima -testejä.

Alustavasti arvioidaan, että noin 6-10 prosenttia klamydiatapauksista on muuttuneen bakteerikannan takia voinut jäädä löytymättä.

Seulontatestin ongelmat havaittiin ensin Tyksin kliinisen mikrobiologian laboratoriossa. Asian selvittämiseen osallistuivat kaikki Suomessa kyseistä testiä käyttävät kliiniset laboratoriot, Helsingin yliopisto, THL ja Valvira.

Parhaillaan selvitetään sekä tutkijoiden, Euroopan tautiviraston että testivalmistajan voimin sitä, kuinka kauan ja kuinka laajasti geenimutaation sisältävää kantaa on esiintynyt Suomessa ja esiintyykö sitä muualla Euroopassa.

Muuntunut kanta on THL:n mukaan saatu kiinni melko varhaisessa vaiheessa.

Ruotsissa havaittiin vuonna 2006 vastaava, kahta yleisesti käytettyä testiä koskenut ongelma. Siellä mutaation sisältävä kanta oli yleistynyt kyseisiä testejä käyttäneillä alueilla niin, että se kattoi jopa yli puolet kaikista klamydiatapauksista. Ruotsin tapahtumien perusteella tällaista mahdollisuutta osattiin epäillä Suomessakin ristiriitaisten testitulosten syyksi.

Suomen laboratoriot ovat nyt siirtyneet käyttämään kahta eri seulontatestiä luotettavan klamydiatestauksen turvaamiseksi.

Valmistaja kehittää AC2 -testistä uutta versiota, joka kattaa myös nyt todetun kannan.

Virheelliset testitulokset ovat yleisesti ottaen harvinaisia. Bakteerikannoissa tiedetään tapahtuvan ajan myötä muutoksia, jotka voivat vaikuttaa niiden näkyvyyteen testeissä. Diagnostiset testit pyritään siksi kohdentamaan geeneihin, jotka eivät helposti muutu.

Lue myös:

Osa klamydiatartunnoista on jäänyt huomaamatta seulonnoissa

Tampere laajentaa maksutonta klamydian ja tippurin testausta – tartuntaa epäilevät voivat tilata ilmaisen testin kotiin

Opiskelijoille tarjotaan klamydian ja tippurin etätestausta