Kiteen terveysasemalla otettiin eilen pilottikäyttöön uudenlainen lääkärin, sairaanhoitajan ja fysioterapeutin tiimityöskentelyyn perustuva toimintamalli, jolla pyritään nopeuttamaan hoitoon pääsyä ja samalla parantamaan hoidon laatua ja jatkuvuutta.

Toimintamallin tavoitteena on, että asiakkaan asian hoito aloitetaan heti ja viedään loppuun pääsääntöisesti saman päivän aikana.

Kun asiakas soittaa Kiteen terveysasemalle varatakseen ajan, moniammatillinen tiimi pyrkii ratkaisemaan hänen ongelmansa ensikontaktissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan puheluun vastaa sairaanhoitaja, joka aina tarvittaessa konsultoi lääkäriä, joka puolestaan päättää, antaako hän neuvoja hoitajalle, soittaako itse asiakkaalle vai pyytääkö asiakkaan käymään omalla vastaanotollaan. Sairaanhoitajalla on lisäksi mahdollisuus konsultoida tiimiin kuuluvaa fysioterapeuttia. Myöhemmin keväällä tiimiin on tarkoitus ottaa mukaan myös mielenterveys- ja päihdepalvelujen ammattilaisia.

Uuteen toimintamalliin kuuluu myös jokaiselle asiakkaalle nimettävä oma yhteyshenkilö, johon asiakas on jatkossa suoraan yhteydessä kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa. Asiakas saa oman yhteyshenkilönsä nimen ja suoran puhelinnumeron siinä vaiheessa, kun hän soittaa apua tarvitessaan terveysaseman ajanvaraukseen ensimmäisen kerran. Erityisesti pitkäaikaissairaat hyötyvät tällaisesta mallista, sillä hoito on pitkäjänteisempää ja kokonaisvaltaisempaa, kun asioita koordinoi keskitetysti yksi henkilö.

– Muualla Suomessa on käytössä samankaltaisia toimintamalleja, ja niistä saatujen hyvien kokemusten perusteella rohkaistuimme kokeilemaan uutta mallia myös meillä. Muutos tulee olemaan iso niin asiakkaille kuin työntekijöillekin, kertoo Kiteen terveysaseman vs. ylilääkäri Juho Kähäri tiedotteessa.

– Jatkossa asiakkaiden ei tarvitse odottaa hoitajalle tai lääkärille pääsyä montaa viikkoa, vaan asioiden ratkaisu nopeutuu huomattavasti. Uusi toimintamalli haastaa myös työntekijät ajattelemaan uudella tavalla, sillä pyrimme asiakkaiden kannalta aiempaa joustavampaan palveluun, Kähäri jatkaa.

Myös Siun soten vastaanottopalvelujen ja kuntoutuksen palvelujohtaja Jussi Malinen odottaa mielenkiinnolla asiakkaiden kokemuksia ja tuloksia uudesta toimintamallista:

– Tämä voi olla yksi mahdollinen ratkaisu vaikeaan palveluiden saatavuustilanteeseen terveysasemillamme, jota haluamme nyt kokeilla. Kiteellä alkava pilotti ei ole suora kopio mistään muualla käytössä olevasta mallista, vaan pyrimme luomaan meille Siun soteen oman, asukkaitamme mahdollisimman hyvin palvelevan toimintamallin, Malinen selittää.

Malisen mukaan kehittämistyötä jatketaan päivittäin yhdessä henkilöstön kanssa toiminnasta saatujen kokemusten ja palautteen perusteella. Jos kokemukset pilotista ovat positiivisia, uusi toimintamalli on tarkoitus ottaa käyttöön muillakin Siun soten terveysasemilla.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.

Lue lisää: