Joukko Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajia on jättänyt kirjallisen kysymyksen sote-rahoituksesta.

Edustajien kysymys kuuluu: miten hallitus varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin riittävän rahoituksen ja yhdenvertaiset toimintaedellytykset sekä Husin säilymisen Suomen johtavana, kansainvälisesti toimivana yliopistosairaalana, joka voi varmistaa potilaiden hoitomahdollisuudet sekä lääke- ja terveystieteen tutkimusmahdollisuudet.

Kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on kokoomuksen Sari Sarkomaa, joka toimii Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien kansanedustajista koostuvan neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Kansanedustajat huomauttavat, että sote-uudistuksessa uusmaalaisten potilaiden hoidosta leikattaisiin yli 300 miljoonaa euroa tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Tämä näkyisi kansanedustajien mukaan välittömästi potilaille tarjottavan hoidon nopeudessa sekä hoidon priorisoinnissa ja laadussa.

”Tähän asti Hus on menestynyt kustannustehokkuudessa erittäin hyvin sekä kansallisessa että pohjoismaisessa vertailussa. Uudenmaan rahoituksen rapautuminen olisi isku yhdenvertaiselle erikoissairaanhoidolle. On olemassa riski, että erikoissairaanhoitoon syntyy kahden kerroksen maailma, kuten perusterveydenhuoltoon on jo syntynyt sairauskuluvakuutuksin”, he sanova kirjallisessa kysymyksessään.

Valtion osoittama rahoitus perustuu pääosin tarvevakioituihin kriteereihin, jotka painottuvat kroonisiin sairauksiin. Kriteeristö johtaa kansanedustajien mukaan merkittävään tulonsiirtoon Uudeltamaalta muualle Suomeen.

“Mallissa ei huomioida akuuttia ja vaativaa erikoissairaanhoitoa, eikä metropolialueen erityispiirteitä. Kriteeristö ei myöskään kannusta terveyden edistämiseen, eikä huomioi HUSin erityisroolia valmiuden ylläpidossa ja kansallisena palveluntuottajana. ”

Uudenmaan liiton kehittämisjohtaja, aikaisemmin kaupunginvaltuutettuna istunut Inka Kanerva (vihr) kuvailee kirjallista kysymystä tärkeäksi.

”Vedetäänkö meidät kölin ali? Pakko hankkia terveysvakuutus?”, hän kommentoi Twitterissä.