Terveyskylään on tekeillä varsinaiseen hoitoon valmistavia esivalmennusohjelmia.

Näitä on valmisteltu muun muassa leikkaukseen tulijoille ja kipupotilaille.

Tupakoinnin lopettamiseen ennen leikkausta kannustava malli on jo käytössä useimmissa sairaanhoitopiireissä. Terveyskylässä vanhasta paperiversiosta on tehty digitaalinen versio.

Ohjelma perustuu kognitiivisen käyttäytymisterapian keinoihin.

Tupakoimatta leikkaukseen (Tuplei) -ohjelmaa on määrä pilotoida Husissa alkuvuonna leikkaukseen tulevien mitraaliläppäpotilaiden digihoitopolussa.

Tavoite on, että potilas lopettaisi tupakoinnin 4–6 viikkoa ennen leikkausta. Taustalla on tutkimusnäyttö siitä, että savuttomuus muun muassa vähentää leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita.

Samalla on tarkoitus hyödyntää potilaan elämäntapamuutoksille altista tilannetta.

– Toimenpiteeseen joutuminen on käyttäytymisen kannalta sellainen särökohta, johon meidän kannattaa niin sanotusti iskeä, kertoo projektipäällikkö Laura Suojanen Husin Virtuaalisairaala-projektista.

Tupakoinnin lopettamisesta sovitaan lähettävän terveyskeskuslääkärin kanssa lopettamispäivämäärää myöten. Muuta terveydenhuollon kontaktia Tuplei-ohjelmaan ei liity.

– Olemme halunneet tehdä kevyemmän tason verkkointerventioita, jotka eivät vie ammattilaisresurssia, Suojanen sanoo.

Toinen leikkaukseen valmistava ohjelma selvittää tulijan riskiä vajaaravitsemukseen. Tällä hetkellä sitä arvioidaan potilaan tultua erikoissairaanhoidon piiriin.

– Joskus se on liian myöhäinen ajankohta. Jos potilas on hyvin vajaaravittu, häntä ei ehkä voida leikata, Suojanen sanoo.

Ideana on, että jo perusterveydenhuolto ohjaisi potilaan tekemään vajaaravitsemusriskitestin. Lievissä tapauksissa hän voisi korjata tilanteen omahoito-ohjeilla. Hankalammissa tapauksissa potilas pääsisi hyvissä ajoissa ennen leikkausta erikoissairaanhoidon avun piiriin.

Ohjelma pilotoidaan alkukeväästä.

– Näemme tärkeänä, että potilaasta tulee aktiivisempi osapuoli hoitoprosessissaan, Suojanen kuvaa valmennusohjelmien merkitystä.

Kipupoliklinikan hoitoon tulevalle, pitkäaikaisesta kivusta kärsiville potilaille on tekeillä esivalmennusohjelma.

He saavat tietoa pitkäaikaisen kivun mekanismeista ja tekevät kysely- ja pohdintatehtäviä.

– Ajatus on, että potilaiden tullessa ensikäynnille heillä olisi jo mielessään käsitteet ja kivunhoidon konteksti, sanoo projektipäällikkö, psykologi Teemu Miettinen.

Ensimmäiset potilaat pilotoivat ohjelmaa tammi- tai helmikuussa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että potilaat käyvät verkossa nelikohtaisen ohjelman läpi muutaman viikon aikana ennen ensikäyntiä kipupoliklinikalla.

Miettinen arvioi, että ohjelmaa käyttää tulevaisuudessa yli puolet kipupoliklinikalle tulevista potilaista.

Terveyskylään on tehty ja tekeillä myös hoitokäyntien jälkeen ja niiden tukena käytettäväksi tarkoitettuja omahoito-ohjelmia. Tällaisia ovat esimerkiksi lantionpohjan laskeuman, iskiasoireen ja virtsankarkailun kuntoutusoppaat ja Sain epilepsiadiagnoosin – miten tästä eteenpäin -omahoito-ohjelma.

Terveyskylä-hankkeen kehittämispäällikön Heta Kolasen mukaan suunnitteilla on, että ohjelmien läpikäynnistä voi tulla merkintä myös Kanta-palveluun, jos potilas suorittaa sen kirjautuneena joko osana digihoitopolkua tai omasta aloitteestaan.

Mitä nykyistä toimintoa omahoito-ohjelmat korvaavat?

– Sanoisin, että nämä ovat pääasiassa sellaisia, mitä ei ole tällä hetkellä kunnolla pystytty tekemään. Niillä voidaan tuottaa selvästi lisäarvoa potilaalle, Kolanen sanoo.