Suomessa on noin miljoona kipupotilasta, joista 300 000 kärsii vaikeista tai invalidisoivista kivuista. Heille on nyt perustettu Kipukapina ry, joka haluaa lisätä tietoa kroonisesta kivusta, kivunhoidosta ja potilaan oikeuksista.

– Yhdistyksen tavoitteena on, että kaikki vaikeasta kroonisesta kivusta kärsivät saisivat asianmukaista hoi­toa, jonka päämääränä on kipujen lievittäminen ja parempi selviytyminen arjessa, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja psykologi Sirpa Tahko.

Hän on kuunnellut kipukroonikoiden elämää eri rooleissa yli 14 vuoden ajan ja on itsekin kipukroonikko.

– Monet kipupotilaat elävät ahdingossa eivätkä tiedä, mistä voisivat saada apua, Tahko sanoo.

Hoitoa vaille jääneet ja huonosti hoidetut kipupotilaat eivät hänen mukaansa helposti löydä yhteyttä muihin samassa tilanteessa oleviin.

– Viranomaisillakaan ei ole ajantasaista tietoa siitä, millaista kohtelua kipupotilaat saavat paikoin osakseen.

Yhdistys aikoo puuttua potilaiden havaitsemiin epäkohtiin, kuten kipulääkärien liian vähäiseen määrään ja siihen, että hoito-ohjeet eivät aina ole käytössä, eikä lääkkeettömiä kivunhoidon menetelmiä ole juuri saatavilla.

Osaamattomuutta on yhdistyksen tiedotteen perusteella kivunhoidossa monenlaista. Potilaiden yhdenvertaisuus ja hoidon yksilöllisyys eivät potilaiden Kipukapinassa esiin tuomien kokemusten perusteella aina toteudu.

– Lääkehoidossa kipupotilaita on saatettu rinnastaa päihdepotilaisiin ja lääkkeiden väärinkäyttäjiin. Potilaita on voitu kohdella kaavamaisesti, ja jokin taho on omiin epävirallisiin linjauksiinsa nojautuen saattanut keskustelematta kieltää potilaalta toisaalla pitkäaikaisessa ja asiantuntevassa hoitosuhteessa kauan kokeiltuja ja säädettyjä lääkityksiä, Tahko sanoo.

Suomessa toimii muitakin yhdistyksiä kipupotilaiden hyväksi, esimerkiksi vuonna 1992 perustettu kipupotilaiden, heidän läheistensä, hoitohenkilökunnan sekä kipuasioista kiinnostuneiden etu-ja yhteistyöjärjestö Suomen Kipu ry.

Sen toiminnanjohtaja Kaisa Hirn kommentoi uutta yhdistystä näin:

– Koska krooninen kipu on valtavan suuri ongelma, sekä henkilökohtaisena tragediana että yhteiskunnallisena ongelmana, on hienoa että asia kiinnostaa ja useat tahot nostavat haasteet esiin.

Suomen Kipu ry on tänä vuonna tuomassa Suomeen Societal Impact of Pain -konseptia yhdessä Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen ja Tuki- ja liikuntaelinliiton kanssa.

Monet kipu­potilaat elävät ahdingossa.